Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop Stromy I.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 3. 2018 do 23. 3. 2018

Miesto akcie: Facilitas n.o., Spišské námestie 4, Košice


Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop Stromy I.

Denné centrum duševného zdravia Vás srdečne pozýva na Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop STROMY I., ktorý sa uskutoční v piatok 23.3.2018 vo Facilitas n.o., Košice. Tento workshop je pre všetkých Vás, v pomáhajúcich profesiách, ktorí pri svojej práci s klientom, rodinou, skupinou, komunitou, využívate alebo by ste chceli využívať arteterapiu, ako súčasť expresívnych umeleckých terapií. Bližšie informácie v priloženej pozvánke.

S radosťou a očakávaním
 
 

Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop 

STROMY I.

 

Termín konania :      23.3.2018

Miesto konania:        Facilitas n.o. Spišské námestie 4, Košice

Usporiadateľ:       PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o. Košice, Facilitas n.o. Košice

Odborný garant:       PhDr. Monika Piliarová

Ukončené vzdelanie na FF Prešovskej univerzity 1997, Postgraduálne štúdium v oblasti psychosomatickej medicíny, KU Praha 1998. Špecializačné skúšky: klinická psychológia, psychoterapia a dopravná psychológia SZU Bratislava. Vzdelanie v behaviorálnej terapii ABC inštitút, vzdelanie v fenomenologickej a dynamickej terapii skupinová forma Lege artis. Ukončený kurz sociálneho poradenstva, absolvovanie 3 ročného výcviku supervízorov ODYSEA Praha, ukončenie dvojročného akreditovaného vzdelávania v oblasti arteterapie Terra Therapeutica Bratislava, 2 ročné vzdelávanie v arteterapii s Beate Albrich 2017-2019. 3 rok štúdia v PhD. programe – UPJŠ Košice – Integtratívna sociálna práca so zameraním na expresívne terapie. Od roku 1997 prax v oblasti poskytovania komplexných psychosociálnych služieb. Od roku 2002 založila a vedie Denné centrum duševného zdravia PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o a Rehabilitačné stredisko Facilitas n.o.. Aktívna účasť na konferenciách v psychosociálnej oblasti, prezentácia činnosti súvislé vzdelávanie sa. Členka zdravotníckej komisie KSK os roku 2008. Vyučujúca na Katedre psychológie – CBT pre zahraničných študentov.

Workshop STROMY I. je vedený zážitkovou, sebaskúsenostnou formou, dopĺňaný teoretickými blokmi. Stromy, sa pri snahe porozumieť povahovým črtám ľudskej osobnosti považujú za obzvlášť silný projektívny obraz. Namaľovanie farebného stromu poskytuje väčší priestor pre vyjadrenie mnohých aspektov vnútorného sveta a životného príbehu. Významný je vzťah k stromu/stromom v priestore, odráža naše zážitky z detstva, či už prežité, počuté formou rozprávok, príbehov. Maľovanie stromov a jeho okolia je veľmi efektívnou terapeutickou intervenciou, ktorá umožňuje prostredníctvom metafory a projekcie vysporiadať sa s obsahmi vedomia a podvedomia spôsobom, ktorý je veľmi silný a zároveň založený na empírii.

Zážitkový blok ponúka sebaskúsenostné arteterapeutické techniky, rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii. Arteterapeutické aktivity skupinovou formou, zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu, tvorivosť. Prepojenie arteterapie, biblioterapie, pohybovej terapie a muzikoterapie.

Teoretický blok ponúka teoretický základ, možnosti využitia arteterapie, zameranie na špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie, prípravu a priebeh arteterapeutického stretnutia. Ako ho realizovať, na  čo sa zamerať v procese tvorby, čo si všímať na výslednom diele.

 

Ciele osobných arteterapeutických aktivít Vám ponúkajú možnosť:

·         Rozvíjať dôveru vo vlastnú jedinečnosť a možnosti cez výtvarný proces ku každodenným oblastiam.

·         Poskytnúť porozumenie a príležitosť pre riešenie problému, ako zvládnuť perspektívu na obrázku a ako sa naučiť zvládať vlastný životný problém.

·         Umožniť zážitok ako byť, užívať si  radosť z tvorby.

·         Napomôcť objavovaniu nenaplnených potrieb a ich saturácie.

·         Stimulovať tvorivú energiu v bezpečnom prostredí.

·         Umožniť vnímať čo sa v nás deje, pomenovať emócie, ktoré prežívame a ako sa v nich cítime.

·         Vytvoriť priestor na sebapoznávanie, nachádzanie a upevňovanie svojich vnútorných zdrojov.

 

Tento workshop je venovaný Vám, Vaším schopnostiam a možnostiam, o ktorých neviete, alebo si ich neuvedomujete. Keď ich spoznáte, dokážete spoznať seba.

Workshop je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov, 8 kreditov.

Suma za jednorázový workshop pre jedného účastníka  je 49,00 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

• Názov účtu:               PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. Košice

• Číslo účtu:                 2622716643/1100

• Banka:                      TATRA BANKA a.s.

• Variabilný symbol:    2018

• SWIFT:                     TATRSKBX

• Účel platby:               meno, priezvisko, adresa účastníka

• IBAN:                       SK7711000000002622716643

 

• Správa pre príjemcu: STROMY I.

 

Storno podmienky

 

Z organizačných dôvodov platí pre účastníka pri nahlásení zrušenia svojej účasti na workshope storno poplatok. Storno poplatok viac než 10 dní pred termínom konania nie je. V termíne kratšom ako 10 dní je 50%, v termíne kratšom ako 5 dní sa poplatok nevracia. Vyhradzujeme si právo na zrušenie workshopu, zmenu termínu, v prípade mimoriadnych situácií, o tejto skutočnosti však budete okamžite informovaný ak by Vám táto zmena nevyhovovala, bude Vám vrátená platba v plnej výške. V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na workshop osobne, máte možnosť poslať za seba náhradníka. O tejto skutočnosti prosím informujte koordinátora workshopu.

Kde nás nájdete?

Facilitas n.o., Spišské námestie 4, 040 12 Košice

V priestoroch Polikliniky nad Jazerom Košice

2. poschodie 

Ako sa k nám dostanete?

Autom, bezplatné parkovanie pri zadnom vchode Polikliniky nad Jazerom.

Autobusom č. 19 zo Staničného námestia na zastávku Levočská.

Električkou č. 3 zo Staničného námestia na zastávku Levočská.

Zo zastávky Levočská smerom k Poliklinike nad Jazerom pešo 5 minút.

 

Stravovanie

Počas workshopu je zabezpečené káva, čaj, drobné občerstvenie. K dispozícii je varná kanvica, mikrovlnka, chladnička, poháre.  Obed nie je v cene workshopu. Počas prestávky môžete využiť služby predajní potravín a reštauráciu v blízkosti Polikliniky nad Jazerom, pešo približne 3 minúty.

Pomôcky k workshopu

Materiál potrebný  k workshopu budete mať plne k dispozícii, je v cene účastníckeho poplatku.

Ukončenie workshopu

Každá absolventka/absolvent workshopu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín. V prípade členstva v SKP potvrdenie o pridelených kreditoch.

 

 

Viac informácií poskytne koordinátor workshopu : Erika Rosiarová 0918579088

0907033214, 0918579088, 055/6741240

facilitas@post.sk, www.facilitas.sk , facilitas facebook

 

STROMY I.

Program:

Piatok 23.3.2018

08:30 – 09:00              Teoretická časť

09:00 – 10:00              1. Technika: Niťový strom – pozadie, popredie.

10:00 – 10:50              2. Technika: Guličkový strom – semienko, práca s energiou.

10:50 – 11:00              Prestávka

11:00 – 12:30              3. Technika: Farebný strom – reštrukturalizácia.

12:30 – 13:00             Obedová prestávka

13:00 -  14:00             Teoretická časť, rekapitulácia techník 1,2,3.

14:00 – 14:50              4. Technika: Stromy – skupinová koláž

14:50 – 15:00              Prestávka

15:00 – 15:50              5. Technika: Hniezdo - slová, zvuky, vizualizácia

15:50 – 16:00              Prestávka

 

16:00 – 17:30              Teoretická časť, rekapitulácia techník 4, 5.

 

« predchádzajúci príspevok
Krása arteterapie pre všetkých
nasledujúci príspevok »
Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop STROMY II.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!