Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop STROMY II.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 3. 2018 do 24. 3. 2018

Miesto akcie: Facilitas n.o., Spišské námestie 4, Košice


Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop STROMY II.

Denné centrum duševného zdravia Vás srdečne pozýva na Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop STROMY II., ktorý sa uskutoční v sobotu 24.3.2018 vo Facilitas n.o., Košice. Tento workshop je pre všetkých Vás, v pomáhajúcich profesiách, ktorí pri svojej práci s klientom, rodinou, skupinou, komunitou, využívate alebo by ste chceli využívať arteterapiu, ako súčasť expresívnych umeleckých terapií. Bližšie informácie v priloženej pozvánke. 

S radosťou a očakávaním
 

Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop 

STROMY II.

 

Termín konania :      24.3.2018

Miesto konania:        Facilitas n.o. Spišské námestie 4, Košice

Usporiadateľ:       PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o. Košice, Facilitas n.o. Košice

Odborný garant:       PhDr. Monika Piliarová

 

Ukončené vzdelanie na FF Prešovskej univerzity 1997, Postgraduálne štúdium v oblasti psychosomatickej medicíny, KU Praha 1998. Špecializačné skúšky: klinická psychológia, psychoterapia a dopravná psychológia SZU Bratislava. Vzdelanie v behaviorálnej terapii ABC inštitút, vzdelanie v fenomenologickej a dynamickej terapii skupinová forma Lege artis. Ukončený kurz sociálneho poradenstva, absolvovanie 3 ročného výcviku supervízorov ODYSEA Praha, ukončenie dvojročného akreditovaného vzdelávania v oblasti arteterapie Terra Therapeutica Bratislava, 2 ročné vzdelávanie v arteterapii s Beate Albrich 2017-2019. 3 rok štúdia v PhD. programe – UPJŠ Košice – Integtratívna sociálna práca so zameraním na expresívne terapie. Od roku 1997 prax v oblasti poskytovania komplexných psychosociálnych služieb. Od roku 2002 založila a vedie Denné centrum duševného zdravia PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o a Rehabilitačné stredisko Facilitas n.o.. Aktívna účasť na konferenciách v psychosociálnej oblasti, prezentácia činnosti súvislé vzdelávanie sa. Členka zdravotníckej komisie KSK os roku 2008. Vyučujúca na Katedre psychológie – CBT pre zahraničných študentov.

Workshop STROMY II. je vedený zážitkovou, sebaskúsenostnou formou, dopĺňaný teoretickými blokmi. Spokojnosť a vyváženosť života úzko súvisí s rovnováhou medzi kreativitou a racionalitou. Komunikácia zameraná len na slovné pomenovanie vedie k myšlienkovým stereotypom, kognitívnym omylom a istej nepružnosti v názoroch. V komunikácii umením sa kladie hlavný dôraz na kreativitu a na liečebný potenciál tvorivej činnosti. Sebavyjadrenie a rozvoj tvorivosti podnecuje sebauzdravujúce mechanizmy.

Zážitkový blok ponúka sebaskúsenostné arteterapeutické techniky, rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii. Arteterapeutické aktivity skupinovou formou, zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu, tvorivosť. Prepojenie arteterapie, biblioterapie, pohybovej terapie a muzikoterapie.

Teoretický blok ponúka teoretický základ, možnosti využitia arteterapie, zameranie na špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie, prípravu a priebeh arteterapeutického stretnutia. Ako ho realizovať, na  čo sa zamerať v procese tvorby, čo si všímať na výslednom diele.

 

Ciele osobných arteterapeutických aktivít Vám ponúkajú možnosť:

·         Rozvíjať dôveru vo vlastnú jedinečnosť a možnosti cez výtvarný proces ku každodenným oblastiam.

·         Poskytnúť porozumenie a príležitosť pre riešenie problému, ako zvládnuť perspektívu na obrázku a ako sa naučiť zvládať vlastný životný problém.

·         Umožniť zážitok ako byť, užívať si  radosť z tvorby.

·         Napomôcť objavovaniu nenaplnených potrieb a ich saturácie.

·         Stimulovať tvorivú energiu v bezpečnom prostredí.

·         Umožniť vnímať čo sa v nás deje, pomenovať emócie, ktoré prežívame a ako sa v nich cítime.

·         Vytvoriť priestor na sebapoznávanie, nachádzanie a upevňovanie svojich vnútorných zdrojov.

Tento workshop je venovaný Vám, Vaším schopnostiam a možnostiam, o ktorých neviete, alebo si ich neuvedomujete. Keď ich spoznáte, dokážete spoznať seba.

 

Workshop je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov, 8 kreditov.

 

Suma za jednorázový workshop pre jedného účastníka  je 49,00 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

• Názov účtu:               PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. Košice

• Číslo účtu:                 2622716643/1100

• Banka:                      TATRA BANKA a.s.

• Variabilný symbol:    2018

• SWIFT:                     TATRSKBX

• Účel platby:               meno, priezvisko, adresa účastníka

• IBAN:                       SK7711000000002622716643

 

• Správa pre príjemcu: STROMY II.

Storno podmienky

 

Z organizačných dôvodov platí pre účastníka pri nahlásení zrušenia svojej účasti na workshope storno poplatok. Storno poplatok viac než 10 dní pred termínom konania nie je. V termíne kratšom ako 10 dní je 50%, v termíne kratšom ako 5 dní sa poplatok nevracia. Vyhradzujeme si právo na zrušenie workshopu, zmenu termínu, v prípade mimoriadnych situácií, o tejto skutočnosti však budete okamžite informovaný ak by Vám táto zmena nevyhovovala, bude Vám vrátená platba v plnej výške. V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na workshop osobne, máte možnosť poslať za seba náhradníka. O tejto skutočnosti prosím informujte koordinátora workshopu.

Kde nás nájdete?

Facilitas n.o., Spišské námestie 4, 040 12 Košice

V priestoroch Polikliniky nad Jazerom Košice

2. poschodie 

Ako sa k nám dostanete?

Autom, bezplatné parkovanie pri zadnom vchode Polikliniky nad Jazerom.

Autobusom č. 19 zo Staničného námestia na zastávku Levočská.

Električkou č. 3 zo Staničného námestia na zastávku Levočská.

Zo zastávky Levočská smerom k Poliklinike nad Jazerom pešo 5 minút.

 

Stravovanie

Počas workshopu je zabezpečené káva, čaj, drobné občerstvenie. K dispozícii je varná kanvica, mikrovlnka, chladnička, poháre.  Obed nie je v cene workshopu. Počas prestávky môžete využiť služby predajní potravín a reštauráciu v blízkosti Polikliniky nad Jazerom,  pešo približne 3 minúty.

Pomôcky k workshopu

Materiál potrebný  k workshopu budete mať plne k dispozícii, je v cene účastníckeho poplatku.

Ukončenie workshopu

Každá absolventka/absolvent workshopu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín. V prípade členstva v SKP potvrdenie o pridelených kreditoch.

Viac informácií poskytne koordinátor workshopu : Erika Rosiarová 0918579088

0907033214, 0918579088, 055/6741240

facilitas@post.sk, www.facilitas.sk, facilitas facebook

 

STROMY II.

Program:

Sobota 24.3.2018

08:30 – 09:00              Teoretická časť

09:00 – 10:00              1. Technika:  Môj strom

10:00 – 10:50              2. Technika:  Rodostrom

10:50 – 11:00              Prestávka

11:00 – 12:30              3. Technika: Letokruhy

12:30 – 13:00             Obedová prestávka

13:00 - 14:00              Teoretická časť, rekapitulácia techník 1,2,3.

14:00 – 14:50              4. Technika: Čierna ako farba

14:50 – 15:00              Prestávka

15:00 – 15:50              5. Technika: Sústromie

15:50 – 16:00              Prestávka

16:00 – 17:30              Teoretická časť, rekapitulácia techník 4, 5.

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Zážitkovo vzdelávací arteterapeutický workshop Stromy I.
nasledujúci príspevok »
Reflexívne umelecké terapie na Slovensku a význam ich supervízie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!