Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 3. 2018 do 23. 3. 2018

Miesto akcie: Trenčín


Vzhľadom na veľký záujem, budeme opakovať seminár o traume a disociácii.

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR & Maitri, s.r.o.

 

 Pozývajú na 2-dňový seminár

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

 

 

Seminár povedie 

 

Mgr. Hana Vojtová

 

Klinická psychologička a psychoterapeutka

 

Cieľom seminára je priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie a získať dobrý, aj dosť komplexný základ pre prácu s traumatizovanými ľuďmi. Vďaka týmto poznatkom môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Umožnia nám orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.

Keď definujeme psychotraumatológiu veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od nás doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS, vedieť rozpoznať jeho krátkodobé i dlhodobé a chronické následky.

Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu a narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým skúsenostiam.

Seminár je určený psychológom, psychiatrom, psychoterapeutom, ale aj iným odborníkom z pomáhajúcich profesií.

 

Poplatok za 2-dňový seminár je 95 eur.

Prihlášky

 

Posielajte na e-mailovú adresu SIPE uvedenú nižšie.

 

E-mail: sipe.info@gmail.com

 

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.emdr-sipe.sk  a v prílohe.

« predchádzajúci príspevok
Reflexívne umelecké terapie na Slovensku a význam ich supervízie
nasledujúci príspevok »
Testy/materiály k prijímacím skúškam


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!