LIMBICKÝ ODTLAČOK / liečenie vnútorného dieťaťa

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 3. 2018 do 24. 3. 2018

Miesto akcie: RC HAVINO Žilina


LIMBICKÝ  ODTLAČOK  -  Liečenie vnútorného dieťaťa


V súlade s najnovším poznaním vedy je dôležité uvedomiť si, že zážitky z počatia, vývinu v maternici ,pôrodu a raného detstva sa v podobe pamäťovej stopy ukladajú do systému človeka. Limbický odtlačok je pamäťová stopa v našom tele , z čias počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a detstva. Zážitky z týchto citlivých období nášho života sú určujúce pre kvalitu života človeka, pre to ako sa vzťahujeme k sebe , k iným bytostiam, k svetu.
V prvom roku života dieťa nič iné nepotrebuje, len splynutie s matkou , dojčenie a zrkadlenie. V splynutí zažíva prijatie a bezpodmienečnú lásku.  V splynutí je ešte jedna dôležitá rovina a to je schopnosť splynúť so svetom a neskôr v živote nadväzovať hlboké vzťahy , žiť radostný a naplnený život s inými ľuďmi, je za tým pocit, že som tu správne.


Nedostatok lásky a pozornosti v ranom veku znižuje našu životaschopnosť a radosť zo života. Ak sme zažili citovú depriváciu, neprijatie rodičmi, fyzické alebo psychické násilie, v dospelosti sa nám z úrovne podvedomia bude potlačená bolesť stále pripomínať. Sekundárne obranné stratégie ako sú fajčenie, alkohol, prejedanie sa, drogy, ktorými potlačujeme našu ranú depriváciu nakoniec len zvyšujú našu nepohodu, možnosť choroby a predčasnej smrti.
Láska v ranom veku rozhoduje o tom ako veľmi budeme milovať život. Odtlačok zážitku hlbokej hrôzy z opustenia matkou bezprostredne po pôrode, nemožnosť prejaviť emócie v detskom veku, môžu v priebehu života presakovať na povrch mnohými spôsobmi: v podobe fóbií, extrémne rýchleho spôsobu reči, hyperaktivitou, úzkosťou, panickými záchvatmi, pocitmi bezmocnosti, stratou zmyslu.
Cesta k zmene vedie cez integráciu minulosti, cez uvedomenie, že pocity krivdy, sebaľútosti,
neprávostí, hnev, smútok - je energia uväznená v nás , ktorá sa chce hýbať. Je o ochote stretnúť sa s bolesťou v nás ,  premeniť ju na poznanie a skúsenosti. O odpustení, zmierení, uvoľnení a rozpoznaní darov , ktoré sú za bolesťou skryté. O návrate k vnútornému mieru,  láske a radosti.
Máme možnosť voľby, môžeme si do života pozvať čo vieme, že sme nedostali. Začať môžeme tým, že si budeme uvedomovať aktuálne pocity a ich prejavy v tele. Aj životné krízy sú príležitosťou na spojenie sa s ranou bolesťou. Nemôžeme ju vymazať , môžeme ju prijať a môžeme z nej vyrásť.Práca s limbickým odtlačkom je o integrácii prežitého, o rozpoznaní toho, čo je skutočne naše, o vedomom rozhodnutí otvoriť sa radosti a láske.


Pozývame vás na zážitkový interaktívny seminár , spoločné liečivé plynutie v dôvernom prostredí malej skupiny, s lektorkami MUDr.Taťjánou Horkou a Mgr.Zuzanou Bajkaiovou.


Taťjána Horká – psychiatrička a psychoterapeutka s viac ako 25 ročnou praxou v medicíne. Venujesa individuálnej a skupinovej psychoterapii, sprevádzaniu pestúnských rodín, je lektorkou mnohých workshopov a terapeutických zážitkových seminárov a výcvikov, autorkou projektu Jdeme společně, vzdelávací program pre posilnenie kompetencií rodičov, pedagogických a sociálnych pracovníkov. Je absolventka výcvikov v rodinnej a systemickej psychoterapii, v hypnóze a  mnohých ďalších. Aktuálne sa okrem súkromnej praxe v Brne / individuálna, párová a rodinná terapia / venuje prednáškovej činnosti, liečeniu vnútorného dieťaťa a témam vedomého rodičovstva, práci s pôrodnou traumou / rebirthing.

Zuzana Bajkaiová – magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu s resocializáciou, dula, terapeutka , sprevádza ženy v období tehotenstva, pri pôrodoch a v šestonedelí, podporuje rodičov v čase, keď štartujú svoje rodičovské roly, sprevádza jednotlivcov a rodiny v krízach. Venuje sa dlhodobému dopadu pôrodu a zážitkov z raného detstva na život človeka, témam limbického odtlačku, rehabilitácii pôrodných zážitkov / rebirthing, témam liečenia vnútorného dieťaťa, vedomého rodičovstva a projektu Theaterapia-liečenie divadlom.

Prihlásenie a bližšie informácie:  zubajka@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce - psychológ v Senci
nasledujúci príspevok »
Odborná konferencia "Komplexná terapia vývinových porúch"


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!