Kresba ľudskej postavy v personalistike, Možnosti praktického využitia Kresby ľudskej postavy (FDT)

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 6. 2018 do 22. 6. 2018

Miesto akcie: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava


Cieľ kurzu

Dvojdňový intenzívny kurz „Kresba ľudskej postavy v personalistike“ obsahuje:

Prvý deň:

 - teoretický úvod k diagnostickej metóde

 - zoznámenie sa s metódou a jej diagnostickým potenciálom - „ako metóda funguje“

 - možnosti a obmedzenia praktického využitia v činnosti personalistov, resp. pri výbere

 - varovné znaky psychickej nevyrovnanosti

 - zaškolenie k používaniu metodiky - administrácia, vyhodnotenie a interpretácia

 

Druhý deň:

 - ukážky kresieb z praxe a ich interpretácia – cieľom je ukázať na množstve konkrétnych

prípadov čo si na kresbách treba všímať a ako dané prejavy môžeme interpretovať

Metóda Kresba ľudskej postavy je vhodným doplnkom k projektívnej metóde Test stromu.

 

Účastníci

Kurz je určený pre personalistov, HR špecialistov, HR manažérov a psychológov; resp.

nepsychológov so skúsenosťami s posudzovaním a hodnotením ľudí, napr. pri výbere nových

zamestnancov. Vhodné sú praktické skúsenosti s psychodiagnostikou.

 

Termín

21. – 22. 06. 2018 (1.deň 8.30 – 17.00 hod / 2.deň 8.00 – 15.30)

Možnosť prihlásiť sa aj na jeden deň, podľa vlastného uváženia.

 

Lektor kurzu

Dr. Zdeněk Altman

Absolvent jednoodborovej psychológie (1982), ktorý od roku 1993 pracuje ako súkromný

psychológ. Venuje sa hlavne lektorskej činnosti (napr. výcviky komunikačných zručností,

umenie sebaprezentácie, obrana proti manipulácii atď.), psychologickému poradenstvu

a psychodiagnostike. V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním

kandidátov. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.

 

Cena

130,-Eur / 1 deň, cena s DPH

 

Organizačné informácie 

Miesto konania 

Persea, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 

Počet účastníkov 

Maximálne 10 

Osvedčenie 

Absolventi kurzu dostanú Osvedčenie o úspešnom absolvovaní 

 

Prihláška 

Dokument Prihláška na kurz nájdete ako prílohu v pravo od textu tejto pozvánky. Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej prihlášky do spoločnosti Persea, s.r.o. (e-mailom), najneskôr do 14.06.2018. V prihláške je potrebné uviesť, či máte záujem o absolvovanie prvého, druhého alebo oboch dní kurzu. 

Platobné podmienky 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet č. 2629475619/1100, Tatra banka, a.s. (variabilný symbol 20180622, v správe pre príjemcu uveďte meno účastníka). Kurzovné je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním kurzu. 

Spoločnosť Persea, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť termín konania kurzu z organizačných dôvodov. 

Spoločnosť Persea, s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať stornovací poplatok vo výške 50% z uvedenej ceny kurzu v prípade, ak účastník zruší účasť 2 pracovné dní (a menej) pred termínom konania kurzu. 

Faktúru obdržíte počas kurzu alebo Vám ju zašleme poštou. 

Kontaktné údaje 

Persea, s.r.o. 

Grösslingova 4 

811 09 Bratislava 

mobil: + 421 910 93 44 55 

mail: prognerova@persea.sk 

web: www.persea.sk 

 

« predchádzajúci príspevok
"Rorschachova metóda pre pokročilých (podľa Exnera)" - dlhodobý kurz
nasledujúci príspevok »
Keď život neteší. Dynamika depresívnych stavov.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!