Strach - dobrý sluha, ale zlý pán. Dynamika strachu a úzkosti.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 11. 2018 do 24. 11. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré úzkosť zhoršujú. Krátko sa pozrieme aj na jednotlivé klinické obrazy úzkostných porúch. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci príležitosť nahliadnuť aj na vlastné strachy. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote, ako aj v rámci terapeutickej práce.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička a psychoterapeutka

a

Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička, psychoterapeutka

 

Miesto konania:

Jozefská 12, 1. posch., Bratislava

Trvanie workshopu:

24. 11. 2018 od 09:00 – 17:30

(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 19.11.2018: 60  (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)

  • zaplatený po 19.11.2018: 70 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol uveďte 042018, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Max. počet účastníkov workshopu je 16. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk

Do prihlášky uveďte svoju profesiu.

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

 

Viac informácií na www.slea.sk

« predchádzajúci príspevok
Keď život neteší. Dynamika depresívnych stavov.
nasledujúci príspevok »
Rozhovory o arteterapii: Čo je arteterapia?


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!