Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 5. 2018 do 2. 5. 2018

Miesto akcie: Trebišov


Pozývame Vás na jednodenný seminár, ktorý je určený predovšetkým učiteľom I., výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, školským a poradenským psychológom, asistentom a študentom príslušných odborov.

 Cieľ seminára:

 • zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP
 • bližšie sa oboznámiť s jednotlivými dysfunkciami CNS
 • vedieť lepšie prispôsobiť výukové a testovacie postupy
 • vedieť identifikovať žiakov s neuromotorickou nezrelosťou a problémami v sluchovom spracovávaní
 • oboznámiť sa s dostupnými intervenciami

 

Obsah seminára:

 • neuromotorická nezrelosť, problémy v sluchovom spracovávaní – príčiny a dôsledky
 • súvislosti s narušením vývinu pozornosti (ADHD, ADD), reči, špecifických školských zručností (tzv. poruchy učenia), porúch autistického spektra a motorického vývinu
 • narušenie senzorických a motorických funkcií – dopady na vzdelávanie a sociálno-emocionálnu oblasť
 • sekundárna neurotizácia žiakov a jej prevencia
 • spolupráca špeciálny pedagóg (výchovný poradca) - učiteľ - rodič - žiak
 • prehľad dostupných intervencií JIAS a INPP programy
 • diskusia 

Seminár lektoruje Mgr. et Mgr. Viera Lutherová: psychologička a učiteľka, pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje poradňu BALANS, je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre SR v INPP metóde. Realizuje sluchovú terapiu metódou JIAS. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovým zaostávaním.

 Poplatok: 25€, kontaktná osoba: Viera Lutherová, 0908 907 585, pozvánku s bližšími informáciami nájdete tu. Na seminár sa môžete prihlásiť na adrese viera.lutherova@balans.help

« predchádzajúci príspevok
LIGA PROTI RAKOVINE HĽADÁ PSYCHOLÓGA DO BRATISLAVY A DO NOVÝCH ZÁMKOV.
nasledujúci príspevok »
Konferencia Psychológia práce a Organizácie 2018 (PPaO 2018)


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!