Slová a príbeh v ARTETERAPII - Žilina

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 5. 2018 do 26. 5. 2018

Miesto akcie: Žilina


Slová a príbeh v ARTETERAPII - Žilina

Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje k tvorbe a následnému zamysleniu. Alebo nám po výtvarnom procese slová pomáhajú uchopiť a uvedomiť si naše myšlienky a pocity.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

 

Seminár je rozdelený na dve časti – prácu s deťmi a s dospelými

 

Doobedie:

- špecifiká práce s detským klientom/čitateľom (spôsob práce, výber textu, rozvrhnutie stretnutia)

- praktická ukážka - zážitková časť

- inšpirácie z praxe - prezentácia workshopov z projektov OZ Artea (s deťmi predškolského veku, žiakmi ZŠ a 8-ročného gymnázia, s deťmi s poruchami zraku, s deťmi so špecifickými potrebami)

 

Poobedie:

- špecifiká práce s dospelými čitateľmi

- praktická ukážka - zážitková časť

- inšpirácie z praxe - prezentácia z aktivít OZ Artea (arteterapeutický čitateľský klub, arteterapeutická skupina pre ľudí s poruchami zraku, arteterapeutický čitateľský program zameraný na vzťahy, využívanie hudby aj textu)

 

Lektorka:

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička a arteterapuetka. Absolvovala rôzne dlhodobé a krátkodobé arteterapeutické semináre a kurzy, dlhodobý kurz muzikoterapie, výcvik v symbol terapii.

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava, Staromestskou knižnicou a Galériou mesta Bratislava. Vedie zážitkové workshopy interaktívneho čítania pre deti MŠ a ZŠ.

 

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, Štefánikova 34, Žilina

 

Čas: 8:30 – 17:00

 

Cena: 55,- Eur. (min. počet 10 účastníkov, max. počet účastníkov 14) je potrebné uhradiť bankovým prevodom (VS: 2652018) na účet: SK6683300000002600768725 do 18.05.2018. pri neskoršej platbe je cena 65,- Eur.

 

 

Prihlásenie cez web formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuKC7Kfu6XF2Xrzfd2MEPL5-bs1u9LEWXBWdXYSWtbf1PU-Q/viewform

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce- liečebný pedagód
nasledujúci príspevok »
Úzkosť, panika alebo niečo iné ?


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!