Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 7. 2019 do 4. 7. 2019

Miesto akcie: Bratislava


V ponuke OZ Nervuška – ARTE nájdete kurz, ktorý sa venuje práci s agresívnymi prejavmi v detskom správaní, no „úzkosť, ustráchanosť, bojazlivosť“, sú tiež prejavy, s ktorými mnohé deti zápasia. Hoci sú menej vypuklé, rovnako trápia dieťa i jeho okolie.

 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom.

 

Na kurze si ukážeme ako výtvarne pracovať s deťmi, ktoré sú označované ako úzkostné, ako rozvíjať ich zvládacie mechanizmy, ako im pomôcť vyrovnať sa so stresom alebo významnou zmenou v ich živote. Zameriame sa na stimuláciu sebaúcty a sebadôvery, a rovnako aj na uvedomenie a ocenenie vlastných úspechov.

 

 

Obsahové zameranie kurzu:

 

Teoretická časť:

● prečo venovať pozornosť úzkosti u detí, keď pre okolie je menej rušivá ako agresivita

● príčiny úzkostného správania

● čo robiť, ak...

● ako pomáhať v rozvoji sociálnych kompetencií s využitím artefiletiky

● teoretické východiská a základné prvky zdravej sebaúcty

● prínos artefiletiky pre rozvoj sebaúcty

 

Zážitková časť:

● artefiletické techniky napomáhajúce pri vnímaní vlastných emócií a ako si s nimi poradiť

● artefiletické techniky pre podporu emocionálnej pohody

● sebaskúsenostné  artefiletické techniky 

● výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● techniky zamerané na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov

● NEsúťaživé výtvarné hry

 

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kedy: 3. – 4. júla 2019 (streda: 12:30 – 17:00, štvrtok: 8:30 – 13:00)

Kde: Hattalova 12/A, Bratislava, 1. poschodie

 

Účastnícky poplatok  69,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška: k dispozícií na www.nervuska-arte.sk

Prihlášku treba poslať najneskôr do 20. 6. 2019.

Počet účastníkov – max. 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S otázkami sa môžete obrátiť na:

 

Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com


« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce - vysokoškolský učiteľ
nasledujúci príspevok »
Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!