4-ročný dlhodobý výcvik v symbolicko – meditačnej psychoterapii

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018

Miesto akcie: Košice


 

Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii oznamuje, že  22. a 23. septembra 2018 otvára kompletný program psychoterapeutického vzdelávania, ktorý spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu  pre CPČ psychoterapia.

 

 

                   Vzdelávací program trvá minimálne 4 roky, celkovo 1655 hodín.                                                                             

Každý rok zahŕňa  8 krát dvojdňové (spolu 20 hodín) sústredenie .

 

Program zabezpečujú certifikovaní lektori „Inštitútu pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii“  PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová.  

 

Do psychoterapeutického vzdelávania sa môžu prihlásiť:

-      zdravotnícki pracovníci podľa kritérií uverejnených na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP / Certifikované vzdelávanie/ Informácie o certifikovanom vzdelávaní, ktorým v prípade úspešného ukončenia bude udelený certifikát.

-      iní, podľa kritérií uverejnených na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP /Necertifikované vzdelávanie/ Informácie o necertifikovanom vzdelávaní, ktorým v prípade úspešného ukončenia bude vystavené Potvrdenie o absolvovaní kompletného psychoterapeutického vzdelávania, resp. Osvedčenie o absolvovaní zážitkovej časti psychoterapeutického výcviku.

-          absolventi 100 hodinového výcviku relaxácie.

 

Prihláška musí obsahovať:

  1. Profesionálny životopis v rozsahu jednej strany písanej strojom alebo PC.
  2. Sprievodný motivačný list
  3. Diplom o absolvovaní VŠ a potvrdenie o absolvovaní  min. jedného roka praxe v odbore

 

Náklady na vzdelávanie  realizované  lektormi „Inštitútu pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii “:

·  kurzovné 6 Eur za jednu výcvikovú hodinu pre členov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, pre nečlenov 6,50 Eur za jednu výcvikovú hodinu

·  náklady na ubytovanie, stravu a cestovné si každý účastník hradí samostatne (výcvik je rezidenciálny)

 

Termíny:

·  váš záujem o výcvik nám dajte prosím vedieť čo najskôr,

·  podanie prihlášky  doručenie poštou /nie elektronickou/ priebežne, najneskôr do 31. augusta 2018

·   prvé  stretnutie je plánované   na 22. a 23. september 2018, Krivá č. 18, 040 01 Košice, 

 

Prihlášky posielajte na adresu:

PhDr. Katarína Hadasová

044 58  Seňa 204

 

Doplňujúce informácie možno získať:       

na telefónnom čísle: 0908 064 502 a 0907 368 684     

na e-mailovej adrese:  relaxacia@zoznam.sk

 

« predchádzajúci príspevok
Hľadám prácu
nasledujúci príspevok »
Knihy psychológia, psychoterapia - predaj


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!