špeciálno-pedagogická konferencia DIAGNOSTIKA A INKLÚZIA V PRAXI SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Miesto akcie: Bratislava


špeciálno-pedagogická konferencia DIAGNOSTIKA A INKLÚZIA V PRAXI SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA

 

Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva na odbornú konferenciu pre špeciálnych pedagógov pod názvom Diagnostika a inklúzia v praxi slovenského školstva“.

 

Konferencia sa uskutoční 31. mája (štvrtok) 2018 od 9:00 do 14:30 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava

  

Program konferencie:

 

08:30 – 08:50 registrácia účastníkov

 

08:50 – 09:00 otvorenie konferencie

 

09:00 – 09:50 Mgr. Bibiána Naďová / EEG biofeedback inštitút Slovensko

 

Komplexná diagnostika a terapia ADHD

 

09:50 – 10:50 RNDr. Růžena Blažková, CSc. / Masarykova univerzita v Brne

 

Diagnostika a prístupy vo výučbe dyskalkúlie

 

10:50 – 11:40 Mgr. Svetlana Síthová / Súkromné centrum Mirabilis

 

Komplexná diagnostika vývinových porúch učenia

 

11:40 – 12:30 obed v reštaurácii Bokovka

 

12:30 – 13:20 MUDr. Ivan Juráš / Inštitút psychoterapie a socioterapie
Ďalšie perspektívy rozvoja poradenstva a prevencie 

 

13:20 – 14:10 PaedDr. Lenka Mazáková, Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP Kompenzačné možnosti informačno-komunikačných technológií pri integrácii žiakov so ŠVVP
14:10 – 14:30 záver konferencie

  

Počas konferencie zaznejú odborné prednášky a diskusie, v ktorých plánujeme erudovane analyzovať súčasné postupy a trendy používané v špeciálno-pedagogickej diagnostike a následnej inklúzii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí slovenského školstva.

 

Účasť na konferencii je bezplatná. Zúčastnením bude taktiež preplatené jedlo počas obedovej prestávky.

 

Registrovať sa môžete na: spec.konferencia.ba@gmail.com

 

V registračnom e-maily je potrebné uviesť:

 

  • meno, priezvisko, titul

  • telefónny kontakt

  • inštitúcia, škola

  • pracovná profilácia

 

 

*Počet účastníkov konferencie je z kapacitných dôvodov obmedzený. Uprednostnení budú skôr prihlásení záujemcovia.

 

« predchádzajúci príspevok
Komunikačné pasce
nasledujúci príspevok »
Trauma, vzťahová väzba a disociatívna porucha identity


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!