Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 9. 2018 do 25. 9. 0018

Miesto akcie: Bratislava


Cieľom vzdelávania je rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov v triedach s deťmi s problémovým správaním prostredníctvom preventívneho programu Aby sme si rozumeli. Vzdelávanie sa zameriava aj na prehĺbenie profesijných zručností pri eliminovaní nevhodných foriem správania v triede s dôrazom na humanistickú a rešpektujúcu komunikáciu.

Vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR (55 hodín, z toho 10 dištančne) a prebieha v dvoch trojdňových blokoch:

1.blok: 25.-27.9.2018

2.blok: 20.-22.11.2018

 

V rámci preventívneho programu deti spoznávajú kráľovstvo, v ktorom kráľ pôsobí niekedy prísne, lebo má rád pravidlá. Kráľovná je pokojná a dokáže nielen pohladiť, ale aj vyriešiť problémy. Princ je niekedy smutný, inokedy pojašený. Deti spoznávajú aj iných ľudí z kráľovstva, navštevujú rôzne bály a na každom stretnutí sa učia niečo o sebe a o svojom prežívaní, čí správaní. Prostredníctvom polaritných vlastností princov a princezien (niekto je pomalší, iný zas rýchlejší, niekto je smelý, iný bojazlivý a podobne) sa učia, čo znamená akceptácia.

K preventívnemu programu sú vypracované aj informačné materiály pre rodičov, v ktorých sa im jednoduchou formou vysvetľujú témy preventívneho programu a zároveň upriamujú pozornosť na prepojenie s ich rodinným prostredím. Ku každému informačnému materiálu je vytvorený aj krátky príbeh na čítanie pre deti. Jeho čítaním v domácom prostredí sa sleduje posilňovanie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Daný príbeh zároveň obsahuje doplňujúce vysvetlenie témy a na záver sú v ňom uvedené odporúčané otázky, ktoré môže rodič využiť v komunikácii s dieťaťom.  

Odborní zamestnanci na vzdelávaní získajú metodiku k preventívnemu programu Aby sme si rozumeli a aj materiály pre rodičov v elektronickej podobe.

 

Viac o preventívnom nájdete aj na: http://pointre.sk/trening/deti-v-materskych-skolach/

 

On-line prihlášky a informácie k vzdelávaniu sú na http://pointre.sk/odbornyzamestnanec/ 

 

« predchádzajúci príspevok
Hľadám prácu psychológa
nasledujúci príspevok »
Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!