Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 27. 4. 2019 do 27. 4. 2019

Miesto akcie: Bratislava


Seminár zoznámi účastníkov a účastníčky s definíciou, metódami a príčinami zámerného sebapoškodzovania. Informuje o ôsmych typoch motivácie k tomuto správaniu. Zaoberá sa vzťahom psychických porúch a sebapoškodzovania. Informuje o liečbe a výchovných postupoch ako takému správaniu u detí a adolescentov predchádzať.

Interaktívna časť je venovaná kazuistikám a diskusii o danej problematike.

 

TERMÍN:  27.4.2018

Sobota: 9,00  - 16,30hod.

 

MIESTO:  Bratislava 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách: učiteľom, špeciálnym a liečebným pedagógom, psychológom, rodičom a ostatným, ktorý sa o túto tému zaujímajú. 

 

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka a psychoterapeutka. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, výcvik v KBT a supervízny výcvik.

 

KURZOVNÉ

55 Eur

 

Prípadné otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

« predchádzajúci príspevok
"Life Dynamic Slovensko" sebaskúsenostný a vzdelávací program s prvkami psychoterapie
nasledujúci príspevok »
Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!