Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 4. 2019 do 28. 4. 2019

Miesto akcie: Bratislava


 

Seminár sa zaoberá definíciou, etiológiou a terapiou nadmernej úzkosti. Informuje o najčastejších úzkostných poruchách v detskom veku. Ponúka prehľad techník, koré sú ľahko použiteľné pre pedagógov, psychológov a terapeutov, ktorí pracujú s úzkostnými deťmi.

Interaktívna časť sa venuje kazuistikám a diskusii o danej problematike.

TERMÍN:  28.4.2019

Nedeľa: 9,00 - 16,30hod.

 

MIESTO:  Bratislava

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách: učiteľom, špeciálnym a liečebným pedagógom, psychológom, rodičom a ostatným, ktorý sa o túto tému zaujímajú. 

 

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka a psychoterapeutka. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, výcvik v KBT a supervízny výcvik.

 

KURZOVNÉ

55 Eur

 

Prípadné otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk

« predchádzajúci príspevok
Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku - obsadené
nasledujúci príspevok »
Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania (LM) - akr. MŠ SR


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!