Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania (LM) - akr. MŠ SR

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 6. 2019 do 9. 6. 2019

Miesto akcie: Demänovská dolina


 

Na seminári sa podrobnejšie zoznámite s pojmami agresia, agresivita, ich príčinami a možnými prejavmi v školskom prostredí. Budete informovaní o životných situáciách žiakov, ktoré môžu byť pre nich rizikové, dozviete sa o najčastejších psychických poruchách, ktoré majú vzťah k agresivite. Precvičíte si spôsoby predchádzania týmto rizikám a možnosti včasných intervencií u žiakov. Na modelových situáciách si vyskúšate odporúčané postupy zvládania problémových situacií a komunikáciu s nepokojnými a agrsívnymi deťmi.

 

V teoretickej časti sa seminár zameriava na možné zdroje nepokoja a agresie u žiaka, predovšetkým na stres, ktorý často vedie k úzkostným, depresívnym, impulzívnym ale aj hostilným prejavom, ktoré výrazne narušujú prácu v školskom prostredí.

 

V praktickej časti si účastníci a účastníčky na modelových situácicách vyskúšajú postupy zvládania problémových situácií doma aj v škole a budú nacvičovať komunikáciu nielen so žiakmi, ale aj učiteľmi a rodičmi o možnostiach intervencie v domácom prostredí.

 

TERMÍN:  8.-9. júna 2019

 

MIESTO:  Demänovská dolina

Vila Vista, Demänovská Dolina pri Liptovskom Mikuláši (www.vilajasna.sk). Pri ceste autom - z diaľnice zjazd Jasná, stále rovno, vojdete do obce Demänovská Dolina, 1. odbočka vľavo. Z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši je potrebné nastúpiť na autobus smer Demänovská Dolina (Jasná), vystúpite na zastávke Autocamping.

 

Ubytovanie je možné si rezervovať v apartmánoch priamo vo Vila Vista (4x 3 – lôžkové apartmány s kuchynkou a soc. zariadením, 1x2 lôžková izba, 1x1 lôžková izba), kde sa môže ubytovať max. 15 osôb (Cena: 15 EUR/noc/osoba). Pokiaľ máte záujem o takéto ubytovanie, kontaktujte: info@vilajasna.sk, tel.č: +421 911 514135. V prípade preferencie ubytovania s konkrétnym ďalším účastníkom vzdelávania, je to potrebné uviesť v e-maily. Platbu za ubytovanie budete realizovať priamo na mieste cez príjmový doklad.

 

Ďalšia možnosť ubytovania je v Hoteli Bystrina (www.hotelbystrina.sk). Ubytovanie môžete objednávať e-mailom na hotelbystrina@hotelbystrina.sk, príp. telefonicky na 044/5548163 alebo  0903 533 971.

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách: učiteľom MŠ, ZŠ, špeciálnym a liečebným pedagógom, psychológom, rodičom a ostatným, ktorý sa o túto tému zaujímajú. 

 

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka a psychoterapeutka. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, výcvik v KBT a supervízny výcvik.

 

KURZOVNÉ

100 Eur - pre záujemcov o absolvovanie skúšky v rámci aktualizačného vzdelávania 

85 Eur - ostatní

 

AKREDITÁCIA

MŠ SR tomuto programu aktualizačného kontinuálneho vzdelávania priznalo 6 kreditov pre tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,  liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

 

Záujemci a záujemkyne o kredity priznané MŠ SR musia splniť nasledovné podmienky:                             

 

-       Doloženie potvrdenia od riaditeľa školy alebo školského zariadenia o zaradení  do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie, prípadne dokumenty o dosiahnutom vzdelaní potvrdzujúce príslušnosť k cieľovej skupine - na mieste pred začatím programu,

-       Doloženia potvrdenia o absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti  - na mieste pred začatím programu,

-       účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,

-       úspešná záverečná prezentácia návrhov na riešenie prípadových štúdií pred účastníčkami a účastníkmi vzdelávania a lektorkou. Prípadové štúdie zabezpečuje lektorka.

 

Dané dokumenty (bod 1. a 2.) je potrebné predložiť na mieste konania kurzu pred jeho začatím.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín (20 hod.). Všetci na záver riešia prípadové štúdie, no tí a tie, čo majú záujem o kredity priznané MŠ SR budú riešenia aj verejne prezentovať.

  

Prípadné otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

« predchádzajúci príspevok
Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi
nasledujúci príspevok »
SNOEZELEN FUNGUJE ALEBO PRENOS POZITÍVNYCH NÁVYKOV DO PRÁCE V TRIEDE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!