Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - akr. MŠ SR

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 17. 11. 2018 do 18. 11. 2018

Miesto akcie: Bratislava


 

Na seminári sa podrobnejšie zoznámite s pojmami agresia, agresivita, ich príčinami a možnými prejavmi v školskom prostredí. Budete informovaní o životných situáciách žiakov, ktoré môžu byť pre nich rizikové, dozviete sa o najčastejších psychických poruchách, ktoré majú vzťah k agresivite. Precvičíte si spôsoby predchádzania týmto rizikám a možnosti včasných intervencií u žiakov. Na modelových situáciách si vyskúšate odporúčané postupy zvládania problémových situacií a komunikáciu s nepokojnými a agrsívnymi deťmi.

 

V teoretickej časti sa seminár zameriava na možné zdroje nepokoja a agresie u žiaka, predovšetkým na stres, ktorý často vedie k úzkostným, depresívnym, impulzívnym ale aj hostilným prejavom, ktoré výrazne narušujú prácu v školskom prostredí.

 

V praktickej časti si účastníci a účastníčky na modelových situácicách vyskúšajú postupy zvládania problémových situácií doma aj v škole a budú nacvičovať komunikáciu nielen so žiakmi, ale aj učiteľmi a rodičmi o možnostiach intervencie v domácom prostredí.

 

TERMÍN:  17.-18. novembra 2018

 

MIESTO:  Bratislava

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách: učiteľom MŠ, ZŠ, špeciálnym a liečebným pedagógom, psychológom, rodičom a ostatným, ktorý sa o túto tému zaujímajú. 

 

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka a psychoterapeutka. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, výcvik v KBT a supervízny výcvik.

 

KURZOVNÉ

100 Eur - pre záujemcov o absolvovanie skúšky v rámci aktualizačného vzdelávania 

85 Eur - ostatní

 

AKREDITÁCIA

MŠ SR tomuto programu aktualizačného kontinuálneho vzdelávania priznalo 6 kreditov pre tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,  liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

 

Záujemci a záujemkyne o kredity priznané MŠ SR musia splniť nasledovné podmienky:                             

 

-       Doloženie potvrdenia od riaditeľa školy alebo školského zariadenia o zaradení  do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie, prípadne dokumenty o dosiahnutom vzdelaní potvrdzujúce príslušnosť k cieľovej skupine - na mieste pred začatím programu,

-       Doloženia potvrdenia o absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti  - na mieste pred začatím programu,

-       účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,

-       úspešná záverečná prezentácia návrhov na riešenie prípadových štúdií pred účastníčkami a účastníkmi vzdelávania a lektorkou. Prípadové štúdie zabezpečuje lektorka.

 

Dané dokumenty (bod 1. a 2.) je potrebné predložiť na mieste konania kurzu pred jeho začatím.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín (20 hod.). Všetci na záver riešia prípadové štúdie, no tí a tie, čo majú záujem o kredity priznané MŠ SR budú riešenia aj verejne prezentovať.

  

Prípadné otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

« predchádzajúci príspevok
Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi
nasledujúci príspevok »
SNOEZELEN FUNGUJE ALEBO PRENOS POZITÍVNYCH NÁVYKOV DO PRÁCE V TRIEDE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!