EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR - Košice

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 27. 9. 2018 do 28. 9. 2018

Miesto akcie: Košice, bližšie bude určené


Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve, manažéri ľudských zdrojov apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou.

Prvý z troch modulov vzdelávania Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom, za ktoré je možné v rezorte školstva získať 12 kreditov.Tento kurz je akreditovaný aj v Slovenskej komore psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov MZ SR.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať jeho silné stránky, jeho kompetencie a zručnosti
  • vedieť používať rôzne druhy otázok, posilňujúce a validizačné techniky, techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti
  • viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii a zmene
  • vedieť pracovať s časom a riešiť rôzne záťažové situácie počas rozhovoru
  • rozpoznať, ktoré zručnosti potrebujú rozvíjať, aby lepšie uchopili úlohy vyplývajúce z pracovnej roly vo vzťahu ku klientom

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1

Čas konania: 1. deň 8:30 – 16:30 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Prihlásiť sa môžete na mihalkova@coachingplus.org alebo online

Prihláška Efektívny pomáhajúci rozhovor Košice

« predchádzajúci príspevok
EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR
nasledujúci príspevok »
Práca s emóciami v poradenskom procese


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!