Aplikovanie„Motivačných rozhovorov“v praxi odbor. zamestnancov pri práci s jednotlivcom a skupinou

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 11. 10. 2018 do 12. 10. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Zámerom workshopu je prostredníctvom na dôkazoch založeného prístupu (evidence based practice) „Motivačné Rozhovory“ autorov Millera a Rollnicka rozšíriť špecifické vedomosti a praktické zručnosti práce s motiváciou odborných zamestnancov pri práci s jednotlivými žiakmi, triedou, ako aj rodičmi.

 

Ciele workshopu

 

Na konci workshopu by mali účastníci:

 

  • mať prehĺbené schopnosti vedenia „Motivačných rozhovorov“ s jednotlivým žiakom a skupinou žiakov takým spôsobom, ktorý identifikuje jeho zdroje, možnosti a potenciál, ktorý sa môže realizovať
  • vedieť aktuálnym spôsobom počas rozhovoru s jednotlivými žiakmi a skupinou žiakov uzatvárať kontrakt, budovať pracovný vzťah a byť zameraný na možnosti a alternatívy vo vnímaní, prežívaní a konaní žiakov
  • vedieť lepšie a konkrétnejšie riadiť motivačný proces vo vzťahu k rodičom žiakov
  • používať špecifický jazyk „Motivačných rozhovorov“ podľa miery motivácie žiaka, používať niektoré kreatívne techniky, ktoré sprístupňujú žiakov životný svet a primerane zvládať svoje impulzy

 

Prvý z troch modulov vzdelávania Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov, za ktoré je možné v rezorte školstva získať 12 kreditov. Tento kurz je akreditovaný aj v Slovenskej komore psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov MZ SR.

 

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 8:30 – 16:30 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Marta Špaleková
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Prihlásiť sa môžete na mihalkova@coachingplus.org alebo online

Prihláška

« predchádzajúci príspevok
PRÁCA S NEDOBROVOĽNÝM KLIENTOM A KLIENTOM V ODPORE - Košice
nasledujúci príspevok »
Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s odporom a reč zmeny


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!