Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov – nácvik a supervizia

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 17. 1. 2019 do 18. 1. 2019

Miesto akcie: Bratislava


Zámerom workshopu je prostredníctvom na dôkazoch založeného prístupu (evidence based practice) „Motivačné Rozhovory“ autorov Millera a Rollnicka rozšíriť špecifické vedomosti a praktické zručnosti práce s motiváciou odborných zamestnancov pri práci s jednotlivými žiakmi, triedou, ako aj rodičmi.

 

Ciele workshopu

 

Na konci workshopu by mali účastníci:

 

  • poznať lepšie štádiá zmeny a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre žiakov, triedu a rodičov, ako aj pre odborného pracovníka
  • vedieť použiť inovatívne intervenčné stratégie podľa potreby jednotlivých žiakov a triedy v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch
  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa podporovali interakcie členov skupiny a zároveň rešpektovali ciele a zmysel skupinovej práce
  • vedieť prinášať prípadné ťažkosti do supervízie a pracovať na nej spôsobom, ktorý prinesie úžitok nielen odbornému pracovníkovi, ale predovšetkým žiakom a rodičom

 

Tretí z troch modulov vzdelávania Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov, za ktoré je možné v rezorte školstva získať 12 kreditov. Tento kurz je akreditovaný aj v Slovenskej komore psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov MZ SR.

 

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 8:30 – 16:30 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Marta Špaleková
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Prihlásiť sa môžete na mihalkova@coachingplus.org alebo online

Prihláška

« predchádzajúci príspevok
Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s odporom a reč zmeny
nasledujúci príspevok »
Sociálny pracovník DeD Harmónia Pezinok


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!