Techniky artefiletiky pri práci s dospelým klientom

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 9. 2018 do 28. 9. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Ak sa profesne venujete práci s dospelou klientelou a radi sa venujete tvorivej činnosti, tento workshop je určený vám. Ukážeme si, ako použiť výtvarnú metaforu – výtvarnú hru ako nástroj komunikácie, či ako nástroj odkrývania osobne významných tém daného klienta.

 

Obsahové zameranie kurzu:

 

● ako artefiletikou podporiť zdravé jadro osobnosti klienta

● využitie artefletiky pre osobnostný posun a zároveň ako komunikačný prostriedok medzi vami a klientom,

● príprava a priebeh individuálneho alebo skupinového stretnutia, 

● výhody i obmedzenia využitia artefiletiky pri práci s dospelými klientmi, 

● sebaskúsenostné  artefiletické techniky a výtvarné „hry“, 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie.

 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom artefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií (predovšetkým pracujúcim s dospelou klientelou), ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre osobnostný rast, alebo by radi využili dané techniky v domácom prostredí s blízkymi.  Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Kedy: 28.9.2018

Kde: Hattalova 12/A, Bratislava

 

Účastnícky poplatok  45,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: 

SK7709000000005115742824. Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.  

 

 

Prihlášku treba poslať najneskôr do 18. 9. 2018

Počet účastníkov – max. 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Pracovná príležitosť: HYPNOTERAPEUT
nasledujúci príspevok »
HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV - kontinuálne vzdelávanie - ZMENA ZAČIATKU NA 18.01.2019


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!