AUTIZMUS A ZMYSLOVÉ VNÍMANIE – JEDNODENNÉ ŠKOLENIE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 29. 9. 2018 do 29. 9. 2018

Miesto akcie: Ružomberok, Spojená škola, Malé Tatry 3


AUTIZMUS A ZMYSLOVÉ VNÍMANIE – JEDNODENNÉ ŠKOLENIE

 

Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno zmyslové vnímanie rozvíjať.

 

Pre koho je školenie určené:

Jednodňový kurz je učený pedagógom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, ktorí vzdelávajú dieťa s autizmom alebo majú takéto dieťa začlenené v bežnej materskej alebo základnej škole. Rovnako je určený ostatným pracovníkom pomáhajúcich profesií, rodičom, prípadne iným záujemcom o danú problematiku.

 

Obsahová náplň školenia:

Zmyslové vnímanie a spracovanie podnetov je u takmer každého dieťaťa s autizmom, Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pozmenené alebo narušené. Zmeny v zmyslovom vnímaní a spracovaní podnetov môžu vyústiť do rôznych problémov v škole, ale aj v bežnom živote alebo môže dochádzať k rôznym neštandardným reakciám a prejavom správania. Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno zmyslové vnímanie rozvíjať. Budeme sa venovať možnostiam ako podporiť zmyslové vnímanie v bežnom prostredí, v bežných aktivitách, ako ich štruktúrovať, ako nastaviť prostredie vyhovujúce senzorickým potrebám dieťaťa, prípadne aké techniky zvoliť na jeho upokojenie, ak došlo k vzniku problémovej situácie, preťaženiu dieťaťa alebo ak dieťa reaguje bojazlivo.

 

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

 

Bližšie informácie k školeniu, ako aj registrovať sa na školenie môžete TU.

« predchádzajúci príspevok
HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV - kontinuálne vzdelávanie - ZMENA ZAČIATKU NA 18.01.2019
nasledujúci príspevok »
SNOEZELEN 1 – ÚVOD DO PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ (SNOEZELEN)


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!