SENZORICKÁ INTEGRÁCIA V PEDAGOGIKE A ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 12. 2018 do 8. 12. 2018

Miesto akcie: Spojená škola, Malé Tatry 3, 034 01 Ružomberok


 

Kurz zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres a na jej význam a dôležitosť v procese učenia.

 

Pre koho je školenie určené:

Jednodenný kurz je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Z kurzu budú benefitovať najmä tí, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobami s autizmom, s poruchami správania, s poruchami učenia, prípadne inými cieľovými skupinami osôb. 

Obsahová náplň školenia:

Kurz je zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres a na jej význam a dôležitosť v procese učenia. Na kurze získate poznatky o tom, čo je senzorická integrácia a čo sú poruchy senzorickej integrácie. Dozviete sa, aké sú konkrétne prejavy týchto porúch a aký majú vplyv na vzdelávací proces, osvojovanie si základných akademických zručností (čítanie, písanie) a na fungovanie v každodennom živote. Naučíte sa ako tieto poruchy rozpoznať a ako podporovať zmyslové vnímanie s dôrazom na senzorickú integráciu. Ďalej vám poradíme aké aktivity zvoliť na stimuláciu jednotlivých zmyslových systémov s dôrazom na vestibulárny, proprioceptívny a taktilný systém (opomenuté nebudú ani ostatné zmyslové systémy). Rovnako vám poradíme vhodné pomôcky na senzorickú integráciu, prípadne ako upraviť bezprostredné prostredie pre dieťa/žiaka.

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

 

Bližšie informácie ku školeniu ako aj prihlášku nájdete TU.

 

« predchádzajúci príspevok
SNOEZELEN 3 – ŠTRUKTUROVANÉ (TÉMATICKÉ) SNOEZELEN JEDNOTKY A PRAKTICKÉ INŠPIRÁCIE PRE SNOEZELEN
nasledujúci príspevok »
SNOEZELEN 3 – SNOEZELEN S OSOBAMI S MP A VNP


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!