SNOEZELEN 3 – SNOEZELEN S OSOBAMI S MP A VNP

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 12. 1. 2019 do 12. 1. 2019

Miesto akcie: Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce


 

Kurz zameraný na prehĺbenie znalostí z predošlých kurzov a orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Pre koho je školenie určené:

Jednodenný kurz je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Určený je pracovníkom, ktorí absolvovali školenie „Teória práce v multisenzorickom prostredí“ a školenie „Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi“, prípadne iné vzdelávanie zamerané na Snoezelen.

Obsahová náplň školenia:

Kurz je zameraný na prehĺbenie znalostí z predošlých kurzov (viď vyššie v časti „Pre koho je školenie určené“) a je orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Zameraný je na možnosti podnecovania komunikácie, interakcie a senzoriky v multisenzorickom prostredí (MSP). Predvedieme vám ukážky Snoezelen jednotiek, budeme sa venovať výberu vhodných pomôcok a materiálov a ukážeme si hraničné situácie v práci s klientom. Neobídeme ani využitie iných prístupov v MSP a ukážky komplementárnych podporných opatrení.

Školenie vedie: Mgr. Jana Strašilová

Od roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klientmi s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia ako vychovávateľ-terapeut. V rámci svojej priamej výchovno-terapeutickej činnosti sa zameriava na rozvoj zručností klientov v oblastiach sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, poznávacích procesov a podporu sociálneho vývinu pri rešpektovaní ich individuality. Pracuje s konceptom bazálnej stimulácie, s prvkami a metodikami muzikoterapie a využíva stimulačný potenciál Snoezelen prostredia v rôznych variáciach – hravá, tmavá a biela miestnosť. Tiež sa spolupodieľa na priebežnej vývinovej špeciálno-liečebno-pedagogickej diagnostike a vypracúva individuálne stimulačné programy pre jednotlivých klientov.

Bližšie informácie o školení ako aj prihlášku na školenie nájdete TU.

 

« predchádzajúci príspevok
SENZORICKÁ INTEGRÁCIA V PEDAGOGIKE A ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE
nasledujúci príspevok »
V starostlivosti o dieťa a rodinu môže byť každý V.I.P. Mosty spolupráce a multidiscip. perspektíva


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!