Stimulačný program pre deti vo veku 3-6 rokov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 2. 2020 do 15. 2. 2020

Miesto akcie: Partizánske


Stimulačný program pre deti vo veku 3-6 rokov

Pozývame Vás na jednodňové školenie s názvom 

Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov

 

Pozývame Vás na jednodňový kurz pre odborníkov z praxe (=pre psychológov, špeciálnych pedagógov, učiteľov z MŠ)

 

Komplexný stimulačný program Mirabilis má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa. Hry a činnosti sú zamerané na rozvíjanie všetkých schopností dôležitých pre učenie: na grafomotoriku, priestorovú orientáciu, zrakové a sluchové vnímanie, symbolické funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie. Program je vytvorený pre 3 6 ročné deti (jednotlivé úlohy a hry majú variant pre všetky vekové kategórie). Pri zostavovaní úloh autorka vychádzala z intermodality Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, dielčích oslabení výkonu a iných progresívnych a efektívnych prístupov.

 

Vhodné je situovať realizáciu do priestorov MŠ, alebo poradenského zariadenia. Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané. Obsahom jednodňového školenia je komplexne všetkých 5 stretnutí z programu. Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

 

Absolvent kurzu získa CERTIFIKÁT, oprávňujúci s Komplexným stimulačným programom Mirabilis pracovať. Absolvent kurzu bude zapísaný medzi certifikovaných lektorov Programu Mirabilis.

 

 

 

Obsah kurzu:

 

* predikcia školskej úspešnosti na základe zvládania aktivít v programe

 

* prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí Komplexného stimulačného programu Mirabilis pre deti v MŠ

 

* každý účastník získa v printovej podobe manuál ku Komplexnému stimulačnému programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí o Komplexnom stimulačnom programe Mirabilis vhodné na distribúciu pre vlastnú realizáciu programu v MŠ.

 

 

 

Termín a miesto vzdelávania pre školský rok 2019/2020:

 

15. február 2020 (sobota), v čase od 10:00 do 16:00 hod.

 

Miesto vzdelávania: Partizánske, Súkromné centrum Mirabilis

 

Cena: 48 €.

 

* Presné pokyny Vám budú zaslané po prihlásení sa mailom na kurz.

 

Cena zahŕňa oprávnenie pracovať s programom, pracovné materiály

 

Registrácia: sukromnecentrum.pe@gmail.com

 

V prihlasovacom e-maily uviesť: 

 

* predmet : Stimulacny program 3-6 rokov_15022020

 

* Vaše meno, priezvisko, titul

 

* pracovná profilácia (napr. pedagóg v MŠ)

 

* škola / inštitúcia / zariadenie(napr. MŠ Trenčín)

 

* mailový a telefónny kontakt

 

Viac o autorke programu a jej odbornú profiláciu nájdete na www.sukromnecentrumpe.sk, alebo na Facebooku (Súkromné centrum Mirabilis)

 

« predchádzajúci príspevok
"Rorschachova metóda pre pokročilých (podľa Exnera)" - dlhodobý kurz
nasledujúci príspevok »
Techniky artefiletiky pre vychovávateľov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!