Partizánske_Program Mirabilis pre deti s odkladom školskej dochádzky

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 5. 2019 do 24. 5. 2019

Miesto akcie: PARTIZÁNSKE


Partizánske_Program Mirabilis pre deti s odkladom školskej dochádzky

 

Vzdelávanie pre odborníkov z praxe a pedagógov 

Rozvíjajúci program Mirabilis pre deti s odkladom školskej dochádzky

 

 

 

O programe: Cieľom programu je hravou formou rozvinúť zručnosti, pre ktoré sa u detí realizoval odklad školskej dochádzky. Aktivity v programe sú vytvorené podľa princípov vývinovej psychológie a patopsychológie, zostavené a zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej orientácie, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, pozornosti a komunikačných zručností. Program je vytvorený pre deti s odkladom školskej dochádzky. Pri zostavovaní úloh autorka vychádzala z intermodality Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, dielčích oslabení výkonu a iných progresívnych a efektívnych prístupov. 

 

Vhodné je situovať realizáciu do priestorov MŠ, alebo poradenského zariadenia ako skupinové stretnutia. Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané. Obsahom jednodňového školenia je komplexne všetkých 5 stretnutí z programu. Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagógovia z MŠ, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení : špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ, preventista 

a odborní zamestnanci na školách : výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagóg

 

Absolvent kurzu získa CERTIFIKÁT, oprávňujúci s rozvíjajúcim programom Mirabilis pracovať. Absolvent kurzu bude zapísaný medzi certifikovaných lektorov Programu Mirabilis. 

 

Obsah kurzu: predikcia školskej úspešnosti na základe zvládania aktivít v programe, prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí programu Mirabilis pre deti s ODŠ.

 

Každý účastník získa v printovej podobe manuál k programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí vhodné na distribúciu pre jeho ealizáciu.

Termín kurzu pre školský rok 2018/2019:

 

24. máj 2018 (piatok), v čase od 10:00 do 16:00 hod. 

 

Cena: 45 €

 

Miesto konania: Partizánske

 

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

 

Prihlasovanie údaje musia obsahovať:

 

=predmet mailu: rozvijajuci program pre deti s OSD_PE 05/2019

 

=Vaše meno, priezvisko, titul

 

=škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

 

=telefónny kontakt na Vás

 

  

 

Lektor vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke na www. sukromnecentrumpe.sk

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ
nasledujúci príspevok »
Prosym pomostte my


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!