Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 2. 2019 do 1. 2. 2019

Miesto akcie: Partizánske


Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky

 

Pozývame pedagógov a odborníkov z praxe na vzdelávací kurz

 

Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky

O programe: Cieľom programu je cez rozprávku o Smutnej ceruzke rozvinúť grafomotorické zručnosti detí a nenásilnou formou zlepšiť ich vzťah ku kresleniu.

Vhodné je situovať realizáciu do priestorov MŠ, alebo poradenského zariadenia. Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané, vrátane rozprávky a pomôcok. Program je vytvorený na skupinovú formu práce s deťmi (pre deti vo veku 4 až 7 rokov). Obsahom jednodňového školenia je komplexne všetkých 5 stretnutí z programu. Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

Absolvent kurzu získa CERTIFIKÁT. Absolvent kurzu bude zapísaný medzi certifikovaných lektorov Programu Mirabilis.

Obsah kurzu: prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí programu Mirabilis. Každý účastník získa v printovej podobe manuál k programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí vhodné na distribúciu pre jeho realizáciu.

Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení : špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ, vychovávateľ, a odborní zamestnanci na školách : výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagóg

Termíny kurzu v školskom roku 2018/2019:

1. február 2019 (piatok), v čase od 9:00 do 15:00 hod. Cena: 45 €

 

Miesto konania: Partizánske

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

Prihlasovanie údaje musia obsahovať:

=predmet mailu: rozpravkovy program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky_PE 02/2019

 =Vaše meno, priezvisko, titul

 =škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

 =telefónny kontakt na Vás

Lektor vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke na www. sukromnecentrumpe.sk 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
Prosym pomostte my
nasledujúci príspevok »
Diagnostika VPU a ADHD


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!