WORKSHOP špeciálno-pedagogická diagnostika

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 2. 2020 do 20. 2. 2020

Miesto akcie: Partizánske


WORKSHOP špeciálno-pedagogická diagnostika

 

Odborný workshop

 Špeciálno-pedagogická diagnostika

z praxe poradenských zariadení

 

Pozývame Vás na odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, ktorého cieľom bude explorovať proces diagnostikovania cieľovej skupiny detí - klientov poradenských zariadení.

 

OBSAH workshopu:

- štruktúra špeciálno-pedagogického diagnostikého procesu, s rozkrokovaním a názornou ukážkou jednotlivých diagnostických testov a metód (štandardizovaných aj neštandardizovaných), exploráciou metodík testových batérií a systém za akých hodnotových kritérií diagnostikovať VPU, ADHD, ADD...

- ako zostaviť diagnostickú správu

- zaraďovanie edukačných ťažkostí medzi ŠVVP

- legislatívne ukotvenie integrácie / inklúzie v súčasnom systéme

- konziliárna analýza kazuistických štúdií klientov v modelových situáciach

Cieľová skupina: psychológovia, špeciálne pedagogičky z poradenských a výchovných zariadení, školské špeciálne pedagogičky, študenti špeciálnej pedagogiky

Termín kurzu v školskom roku 2019/2020:

 

20. február 2020 (ŠTVRTOK), v čase od 9:00 do 14:3hod.

 

Cena: 44 €

 

Miesto konania: Partizánske

 

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

 

Prihlasovanie údaje musia obsahovať:

 

=predmet mailu: workshop SP diagnostika_20022020

 

=Vaše meno, priezvisko, titul

 

=škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

 

=telefónny kontakt na Vás

Lektor vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Lektorka workshopu je držiteľka ocenenia "TALENT PORADENSTVA" v roku 2019, pod záštitou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Viac o autorke na www. sukromnecentrumpe.sk

POČET ÚČASTNÍKOV NA VZDELÁVANÍ JE LIMITOVANÝ NA MAXIMÁLNE 6 OSOB.

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky_termín 2020
nasledujúci príspevok »
Preventívny program Mirabilis pre starších žiakov_termín 2020


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!