Preventívny program Mirabilis pre starších žiakov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 14. 6. 2019 do 14. 6. 2019

Miesto akcie: Partizánske


Preventívny program Mirabilis pre starších žiakov

 

Odborný kurz pre pedagógov a odborníkov z praxe

 

Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov

 

O programe:

Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“.

V tomto „reflektujúcom“ programe sa používajú interaktívne metódy, ktoré povzbudzujú účastníkov zhodnotiť a porozmýšľať o sebe, svojich schopnostiach, silných aj slabých stránkach, ako aj o procese učenia sa a možnostiach tento proces zefektívniť. Program je vytvorený na skupinovú formu práce s mládežou.

 

Každé stretnutie má v úvode za cieľ nabudiť účastníkov k činnosti, filtrovať predchádzajúce myšlienky, priviesť k činnosti pozornosť a účastnícku identitu. Druhá aktivita je v stretnutí kľúčová, ide o aktivity prinášajúce témy hodnôt, povinností, rešpektu, interpersonálnych vzťahov a konfliktov. Tretia aktivita má za cieľ upevniť vypovedané myšlienky v stretnutí.

 

Odporúčané je program situovať realizáciu do priestorov školy, alebo poradenského / výchovného zariadenia. Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané. Na jednorázovom vzdelávacom kurze absolvent získa Certifikát, ktorý ho oprávňuje ďalej s programom pracovať, ako aj možnosž registrácie medzi certifikovaných lektorov Mirabilis.

 

Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

 

Školenia sa môžu zúčastniť odborní zamestnanci z poradenských, výchovných zariadení : sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ

 

a pedagógovia zo škôl, ako aj výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg.

Termíny kurzov v školskom roku 2018/2019:

14. jún 2019 (piatok), v čase od 10:00 do 15:30 hod.

Cena: 45 €

Miesto konania: Partizánske

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

Prihlasovanie údaje musia obsahovať:

=predmet emailu: preventivny program_PE 06/2019

=meno, priezvisko, titul

 =škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

 =telefónny kontakt

 

Lektorka vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke na www. sukromnecentrumpe.sk

Maximálny počet účastníkov na workshope je 6 osôb.

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
Diagnostika VPU a ADHD
nasledujúci príspevok »
Bratislava_Diagnostika školskej zrelosti


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!