KURZ pre odborníkov z praxe_Zážitkový program pre pedagógov integrovaných žiakov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 11. 2018 do 3. 11. 2018

Miesto akcie: Partizánske


 

Kurz pre odborníkov z praxe, aby mohli pedagógom otvárať svet integrovaných žiakov

 

Zážitkový program Mirabilis pre pedagógov integrovaných žiakov

 

Program má za cieľ zážitkovou formou priniesť pedagógom nový pohľad na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich edukáciu. Základný cieľ si nesie za zodpovednosť zreformovať myslenie pedagógov voči žiakom, ktorí sú integrovaní, viac a intenzívnejšie pochopiť ich prežívanie a ťažkosti spojené s edukáciou v kontexte VPU, ADHD a iných ťažkostí.

 

Kurzu sa môžu zúčastniť pedagógovia, ktorí chcú v oblasti ŠVVP školiť svojich kolegov, alebo poradenskí pracovníci, či odborní zamestnanci na školách. Spolu ide o 5 stretnutí, pričom frekvencia stretávania je optimálna 1 x mesačne. Forma práca v programe je skupinová. Obsahová štruktúra programu je zamerané na témy žiakov s vývinovou poruchou čítania (dyslexiou), na žiakov s vývinovou poruchou pravopisu a písania (dysortografiou a dysgrafiou), na žiakov s vývinovou poruchou matematických schopností (dyskalkúliou), na žiakov s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD, ADD) ako aj na elimináciu ťažkostí vychádzajúcich zo špeciálnych výchovno-vzdelávacích ťažkostí v edukácií integrovaných detí z pozície pedagóga.

 

Počas každého stretnutia pedagógovia absolvujú tri aktivity. Po každej aktivite sa snažia realizovať analýzu ŠVVP.

 

Absolvent kurzu môže ďalej program aplikovať do škôl a pracovať s pedagógmi. 

 

Účastníci kurzu dostanú manuál v printovej podobe, ktorý popisuje "Zážitkový program pre pedagógov", vrátane všetkých cvičení, aktivít a príloh. Zážitkový program tvorí 5 stretnutí s pedagógmi.

 

Vďaka programu sa PEDAGÓGOVIA "naučia" pracovať s integrovanými deťmi, ALE predovšetkým POCHOPIA "svet" dyslektikov, dygrafikov, dyskalkulikov a žiakov s ADHD. Po absolvovaní programu budú učitelia lepšie a empatickejšia vnímať deti so ŠVVP, a zároveň im dokážu vytvárať efektívne kompenzačné pomôcky a stratégie učenia sa (ktoré ocenia aj NEintegrovaní žiaci).

 

Kurz obsahuje manuál k programu pre pedagógov : AKO PRACOVAŤ S PEDAGÓGMI INTEGROVANÝCH ŽIAKOV.

 

Kurz realizujeme v školskom roku 2018/2019 v dvoch termínoch :

 

3. november 2018 (sobota), v čase od 10:00 do 16:00 hod.

ALEBO

11. marec 2019 (pondelok), v čase od 9:00 do 15:00 hod.

 

Cena kurzu za osobu je 45 €

 

Miesto konania: Partizánske

 

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

 

Prihlasovanie údaje musia obsahovať:

 

=predmet emailu: zazitkovy program pre pedagogov integrovanych ziakov_PE 11/2018

 

ALEBO

 

zazitkovy program pre pedagogov integrovanych ziakov_PE 03/2019

 

=meno, priezvisko, titul

 

=škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

 

=telefónny kontakt

 

Lektor vzdelávania je Svetlana Síthová, špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke na www. sukromnecentrumpe.sk

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
Workshop (konziliárny odborný kurz)Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti
nasledujúci príspevok »
Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!