Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 11. 2018 do 9. 11. 2018

Miesto akcie: Partizánske


 

Odborný konziliárny workshop

 

Špeciálno-pedagogická diferenciálna diagnostika dyskalkúlie

 

 

 

Cieľom odborného konziliárneho workshopu Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie je analyzovať diagnostický proces, zameraný na identifikáciu dyskalkúlie prostredníctvom testových batérií a skúšok, ako aj analýza neštandardizovaného testu dyskalkúlie. Každý absolvent dostane test dyskalkúlie /Síthová, 2018/ v printovej aj elektronickej forme.

 

 

 

OBSAH workshopu:

 

- symptomatológia dyskalkúlie

 

- modelový diagnostický postup na identifikáciu dyskalkúlie

 

- analýza štandardizovaných a neštandardizovaných testov a diagnostických batérií

 

- konziliárna analýza neštandardizovaného testu dyskalkúlie /Síthová, 2018/

 

 

 

Cieľová skupina: psychológovia, špeciálne pedagogičky z poradenských a výchovných zariadení, školské špeciálne pedagogičky, študenti špeciálnej pedagogiky, študenti školskej psychológie

 

 

 

Jediný termín kurzu v školskom roku 2018/2019:

 

9. november 2018 (piatok), v čase od 10:00 do 16:00 hod.

 

Cena: 45 € 

 

Miesto konania: Partizánske 

 

Lektorka: Mgr. Svetlana Síthová 

 

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

 

Prihlasovanie údaje musia obsahovať:

 

=predmet emailu: workshop dyskalkúlia_Partizánske 11/2018

 

=meno, priezvisko, titul

 

=škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

 

=telefónny kontakt

 

 

Lektorka vzdelávania je Svetlana Síthová, špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke na www. sukromnecentrumpe.sk

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
KURZ pre odborníkov z praxe_Zážitkový program pre pedagógov integrovaných žiakov
nasledujúci príspevok »
Hry s hudbou pri práci s deťmi


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!