Program pre deti s odkladom školskej dochádzky_TERMÍN 2020

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 2. 2020 do 15. 2. 2020

Miesto akcie: Partizánske


Program pre deti s odkladom školskej dochádzky_TERMÍN 2020

KURZ s názvom Rozvíjajúci program Mirabilis pre deti s odkladom školskej dochádzky

O programe: Cieľom programu je hravou formou rozvinúť zručnosti, pre ktoré sa u detí realizoval odklad školskej dochádzky. Aktivity v programe sú vytvorené podľa princípov vývinovej psychológie a patopsychológie, zostavené a zamerané v každom stretnutí na rozvoj grafomotoriky, priestorovej orientácie, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, pozornosti a komunikačných zručností. Program je vytvorený pre deti s odkladom školskej dochádzky. Pri zostavovaní úloh autorka vychádzala z intermodality inovatívnych a efektívnych prístupov. 

Vhodné je situovať realizáciu do priestorov MŠ, alebo poradenského zariadenia ako skupinové stretnutia. Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané. Obsahom jednodňového školenia je komplexne všetkých 5 stretnutí z programu. Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagógovia z MŠ, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení : špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ, preventista

 a odborní zamestnanci na školách : výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagóg

 Absolvent/ka kurzu získa CERTIFIKÁT, oprávňujúci s rozvíjajúcim programom Mirabilis pracovať. Absolvent/ka kurzu bude zapísaný/á medzi certifikovaných lektorov Mirabilis. 

Obsah kurzu: predikcia školskej úspešnosti na základe zvládania aktivít v programe, prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí programu Mirabilis pre deti s ODŠ.

Každý účastník získa v printovej podobe manuál k programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí vhodné na distribúciu pre jeho ealizáciu.

Termíny kurzu pre školský rok 2019/2020:

15. február 2020 (SOBOTA), v čase od 10:30 do 16:3hod.

Cena: 50 €

Miesto konania: PARTIZÁNSKE

 Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

 Prihlasovanie údaje musia obsahovať:

 =predmet mailu: rozvijajuci program Mirabilis pre deti s OSD_15022020

=Vaše meno, priezvisko, titul

 =škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

 =telefónny kontakt na Vás

Lektor vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Autorka programu je držiteľkou ocenenia "Mladý talent poradenstva" 2019 pod záštitou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

« predchádzajúci príspevok
Šťastie v nešťastí- nájdi vnútornú silu aj v ťažkých chvíľach
nasledujúci príspevok »
Kurz ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG NA ZŠ/SŠ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!