Techniky arteterapie pre deti

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 11. 2018 do 24. 11. 2018

Miesto akcie: Banská Bystrica


Techniky arteterapie pre deti

 

Kurz predstaví výtvarné techniky, ktoré je vhodné použiť po základnom emočnom a sociálnom screeningu detského klienta. Kurz je koncipovaný tak, že budú odprezentované techniky určené najmä pre deti úzkostné, a naopak, agresívne, pre deti s deficitmi v sociálnych vzťahoch apod.


Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:
● prečo sa (ne)báť detskej zlosti
● príčiny agresívneho správania
● teoretické východiská a základné prvky zdravej sebaúcty
● základné východiská a možnosti využitia arteterapie pri práci s detským klientom 
● ako pomáhať v rozvoji sociálnych kompetencií s využitím arteterapie a artefiletiky

Zážitková časť: 
● arteterapeutické techniky napomáhajúce pri vnímaní vlastných emócií a ako si s nimi poradiť
● techniky zamerané na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov
● arteterapeutické techniky uvoľňujúce napätie
● sebaskúsenostné techniky 
● výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou
● výtvarná hra – stimulujúca, jednoduchá a zábavná
● sebaskúsenostné arteterapeutické techniky vhodné pre prácu s rizikovými či ohrozenými deťmi, 
● výhody i obmedzenia využitia arteterapie pri práci s klientmi v detskom veku, 

Arteterapia je špecifická forma terapie založená na sebavyjadrení a sebapoznávaní prostredníctvom výtvarnej tvorby. Pracuje s tvorbou a zároveň reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebarealizácie, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie ťažkostí.


Cieľová skupina:
Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Lektorka: Mgr. Bronislava Plešková 
Viac info o lektorovi: http://www.nervuska-arte.sk/nieco-o-mne/brona-pleskova/

Kedy: 23.11. - 24.11.2018
Kde: KC Sásová, Banská Bystrica


Prihlášky a viac info na mterapio@gmail.com.

« predchádzajúci príspevok
Kurz ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG NA ZŠ/SŠ
nasledujúci príspevok »
Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) OBSADENÉ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!