Kurz pre asistentov pedagóga na ZŠ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 4. 2019 do 3. 4. 2019

Miesto akcie: Partizánske


Pozývame vás na WORKSHOP pre asistentov pedagógov s názvom

 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede

 

 WORKSHOP je primárne určený asistentom pedagógov zo základných škôl

 Dátum vzdelávania: 3. APRÍL (streda) 2019

 Čas vzdelávania: od 10:00 do 16:00 hod. 

 

Obsah vzdelávania:

  

 1. teoretické východiská integrácie žiakov so ŠVVP

 2. zážitkové pochopenie jednotlivých diagnóz vytvárajúcich ŠVVP

  /diagnózy ADHD, dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, Aspergerov syndróm, intelektové nadanie, poruchy správania, mentálne postihnutie /

 3. praktické nadobudnutie zručností ako pôsobiť v pozícií asistenta pedagóga

  Miesto vzdelávania: Partizánske

  Cena vzdelávania za osobu: 45 €

  Lektor vzdelávania: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke aj na www. sukromnecentrumpe.sk

  Prihlásenie na vzdelávanie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

  V prihlasovacom emaily je potrebné uviesť:

  predmet e-mailu: Som asistent žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede.

  kontaktné údaje : meno, priezvisko, telefónny kontakt, ZŠ

  

Počet asistentov pedagógov na workshope je limitovaný na max. 6 osôb

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
Psychológ pre Detský domov Trnava
nasledujúci príspevok »
Záujem o prax v psychologicke ambulancii/ Banská Bystrica


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!