WORKSHOP pre asistentov pedagógov_Žiak so ŠVVP v triede

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 12. 2018 do 21. 12. 2018

Miesto akcie: Partizánske


WORKSHOP pre asistentov pedagógov_Žiak so ŠVVP v triede

Pozývame vás na WORKSHOP pre asistentov pedagógov s názvom

 

 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede

 

 WORKSHOP je primárne určený asistentom pedagógov zo základných škôl

 

 

 

Dátum vzdelávania: 21. december /piatok/ 2018

 

 

 

Čas vzdelávania: od 10:00 do 17:00 hod.

 

 

 

Obsah vzdelávania:

 

 

 

 1. teoretické východiská integrácie žiakov so ŠVVP

 2. zážitkové pochopenie jednotlivých diagnóz vytvárajúcich ŠVVP

  /diagnózy ADHD, dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, Aspergerov syndróm, intelektové nadanie, poruchy správania, mentálne postihnutie /

 3. praktické nadobudnutie zručností ako pôsobiť v pozícií asistenta pedagóga

  Miesto vzdelávania: Partizánske

  Cena vzdelávania za osobu: 45 €

  Lektor vzdelávania: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke aj na www. sukromnecentrumpe.sk

  Prihlásenie na vzdelávanie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

  V prihlasovacom emaily je potrebné uviesť:

  predmet e-mailu: Vzdelávam žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede. Ako pedagogicky a úspešne učiť?

  kontaktné údaje : meno, priezvisko, telefónny kontakt, ZŠ

 

 

 

Počet pedagógov na workshope je limitovaný na max. 8 osôb

 

 

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
WORKSHOP_Vzdelávam žiaka s problémovým správaním
nasledujúci príspevok »
Záujem o prax v psychologicke ambulancii/ Banská Bystrica


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!