Víkendové školenie pre ASISTENTOV PEDAGÓGA

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 18. 4. 2020 do 19. 4. 2020

Miesto akcie: Partizanske


Víkendové školenie pre ASISTENTOV PEDAGÓGA Víkendové školenie pre ASISTENTOV PEDAGÓGA Víkendové školenie pre ASISTENTOV PEDAGÓGA

Pozývame vás na 2dňové vzdelávanie pre asistentov pedagógov s názvom

 Asistent pedagóga v triede so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 Vzdelávanie je určené asistentom pedagógov

 Dátum vzdelávania: 18. apríl do 19. apríl 2020

 Harmonogram vzdelávania:

Sobota od 10:00 do 18:00 hod. 

- legislatívné východiská integrácie žiakov so ŠVVP

- zážitkové uchopenie diagnóz vývinových porúch učenia vytvárajúcich ŠVVP

- zážitkové uchopenie diagnózy ADHD a z nej plynúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov v integrácií

- zážitkové uchopenie diagnóz pervazívne vývinové poruchy a z nich plynúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

- zážitkové uchopenie intelektového nadania a z neho vyplývajúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov v integrácií 

- zážitkové uchopenie porúch správania a problémového správania u detí a z nich plynúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

- zážitkové uchopenie mentálneho postihnutia a z neho plynúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

Nedeľa od 8:00 - 12:00 hod.

- praktické nadobudnutie zručností ako pôsobiť v pozícií asistenta pedagóga v rámci jednotlivých diagnóz

- špeciálno-pedagogické metódy a spôsob práce so žiakmi so ŠVVP, ktoré sú realizovateľné asistentom pedagóga

- praktiký návod ako efektívne môže pôsobiť asistent pedagóga na bežnej základnej škole

 

Miesto vzdelávania: Partizánske

Cena vzdelávania za osobu: 80 €

V cene je zahrnutý účastnícky poplatok, lektorné a materiál k vzdelávaniu. V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

Lektor vzdelávania: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Zároveň je držiteľkou ocenenie "Talent poradenstva 2019" pod záštitou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke aj na www. sukromnecentrumpe.sk

 

Prihlásenie na vzdelávanie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

- ako predmet e-mailu uviest

« predchádzajúci príspevok
Psychológ pre Detský domov Trnava
nasledujúci príspevok »
Záujem o prax v psychologicke ambulancii/ Banská Bystrica


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!