Motivačno-hodnotiace rozhovory a plán osobného rozvoja

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 2. 2019 do 21. 2. 2019

Miesto akcie: Astrová 2, Bratislava


Motivačno-hodnotiace rozhovory a plán osobného rozvoja

Cieľom kurzu je praktický nácvik motivačno-hodnotiacich rozhovorov s využitím riadenie podľa cieľov. Osvojíš si postup získavania a dávania spätnej väzby kolegom a podriadeným. Naučíš sa identifikovať kľúčové momenty MHR a postup stanovenia plánu osobného rozvoja pre zamestnanca. Pripravíš sa na mnohé chyby, ktoré riadiaci pracovníci pri MHR robia. Identifikujeme spoločne rôzne typy zamestnancov a naučíme sa na ne vhodne reagovať.

Bližšie informácie - klikni sem

« predchádzajúci príspevok
SMART-B: efektívne hodnotenie seba a iných
nasledujúci príspevok »
HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV - kontinuálne vzdelávanie - ešte 2 voľné miesta


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!