Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 29. 3. 2019 do 30. 3. 2019

Miesto akcie: Košice


 
 
Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Workshop predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách si ukážeme špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť.

Obsahové zameranie kurzu:

Zámerom workshopu

je predstaviť a precvičiť základné zručnosti práce učiteľa, vychovávateľa, odborného zamestnanca alebo terapeuta, ktorý pracuje s detskou klientelou. Workshop je delený na teoretické a zážitkové bloky.

Teoretická časť: - základné východiská a možnosti využitia arteterapie pri práci - s detským klientom - výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa - vývin detskej kresby

- výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie - analýzy kazuistík

- diagnostické možnosti využitia detskej kresby

- varovné znaky v kresbe

Zážitková časť:

- sebaskúsenostné  screeningové techniky 

- rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii a artefiletike

- zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu,  tvorivosť, relaxáciu

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 
Lektor: Mgr. Broňa Plešková
Viac info o lektorovi: http://www.nervuska-arte.sk/nieco-o-mne/brona-pleskova/
 
Kedy: 29.3. - 30.3.2019 t.j. piatok: 12:00 - 18:00, sobota: 8:00 – 13:00
Kde: (doplníme)
Cena: 99 e / študenti 10% zľava
 
Prihlášky a viac info na mterapio@gmail.com
« predchádzajúci príspevok
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie
nasledujúci príspevok »
Hry s hudbou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!