Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých – s terapeutickými kartami REZILIENCIA

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 2. 2019 do 23. 2. 2019


Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých – s terapeutickými kartami REZILIENCIA
…ako sa ľudia vyrovnávajú s ťažkými udalosťami, ktoré menia ich životy…psychická odolnosť nie je vlastnosť, ktorú niekto má a niekto nemá…. môže sa ju naučiť ktokoľvek…

 

Workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet. Účastníci absolvujú sebaskúsenosť s terapeutickými kartami- ukážky práce pri vytváraní vzťahu, kontraktovaní, sebapoznávaní a vyjadrovaní prianí a potrieb dieťaťa, adolescenta a dospelého, pri  budovaní sebapodpory a odolnosti. Pri práci použijeme terapeutické karty More emócií, Truhlica minulosti, Resilio a Reziliencia (Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých), Metafora ženskej identity a Emočné a situačné karty pre mužov. Práca s klientom  je založená na konceptoch gestalt terapie, naratívnej terapie, KBT a pozitívnej psychológie.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérnom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj výchovným poradcom a koordinátorom primárnej prevencie.

 

Čas: 23.02.2019, začiatok o 9.00 a predpokladaný koniec o 14.00

Cena: 45€

Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti nevraciame.

V prípade záujmu je možné po seminárii absolvovať SUPERVÍZIU k práci s Terapeutickými kartami (skupinová supervízia – max 3 hodiny) – bližšie informácie budú zaslané prihláseným záujemcom. Svoj záujem vyznačíte v prihlasovacom formulári.

 

O lektorke:

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu. Psychologické vzdelanie vrátane doktorandského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a psychoterapeutické vzdelanie v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne. Pracovala ako školská psychologička na dvoch základných školách, v súčasnosti pracuje v centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie. Spolupracovala s Filozofickou fakultou UK Bratislava ako lektorka pre frekventantov špecializačného kurzu zo školskej psychológie a pri preklade amerického projektu Second Step (v slovenskej verzii Srdce na dlani) na prevenciu násilia v školách.

 

prihlásenie TU:

http://terrainweb.sk/?mec-events=podpora-psychickej-odolnosti-deti-a-dospelych-s-terapeutickymi-kartami-reziliencia

« predchádzajúci príspevok
Sandplay/Sandtray - základný kurz
nasledujúci príspevok »
Workshop "Liečivá sila rozprávok"


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!