Workshop "Liečivá sila rozprávok"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 2. 2019 do 16. 2. 2019

Miesto akcie: Bratislava


 

Spoločnosť SLEA Slovensko pozýva na workshop

"Liečivá sila rozprávok. Rozprávkový príbeh ako dôležitý prostriedok pomoci v detskej psychoterapii."

Téma rozprávok a príbehov v psychoterapii nie je nová, ale je stále aktuálna a lákavá. Cez optiku existenciálnej analýzy si priblížime rozprávku ako fenomén, ktorý má dôležité a nezastupiteľné miesto v detskom svete a skrýva v sebe zmysluplnosť na mnohých úrovniach bytia. Spoločne sa pozrieme na to, aký má význam pri vývine dieťaťa. Ako, kde a kedy sa dajú rozprávkové motívy tvorivo využiť v procese terapie. Dôležitý bude vlastný prežitok a dotknutie sa detského sveta fantázie, intuície a blízkosti. Cez imagináciu bude poskytnutý priestor stretnutia sa so svojím vnútorným dieťaťom. Povieme si, ako môžeme jednoducho vytvárať príbehy šité deťom na mieru ich ťažkostiam. Ako prerobiť rozprávkový motív na relaxáciu či imagináciu, ako spoločne s dieťaťom „snívať“ jeho vlastnú rozprávku…

Workshop je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

 

Lektorka: Mgr. Katarína Šurdová - liečebná pedagogička a psychoterapeutka

 

Miesto konania: Štefániková 47, 1. poschodie, Bratislava

(budova SAV, v blízkosti Hlavnej železničnej stanice)

Trvanie workshopu: 16.02.2019 od 09:00 – 17:00

  (Organizátor zabezpečí malé občerstvenie, obed je vo vlastnej réžii.)

Max. počet účastníkov workshopu je 14.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk

Do prihlášky uveďte svoju profesiu. 

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľnémiesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

• zaplatený do 10.02.2019: 45 €

(členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 40 €)

• zaplatený po 10.02.2019: 55 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol uveďte 032019, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka.

Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Viac informácií na www.slea.sk

« predchádzajúci príspevok
Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých – s terapeutickými kartami REZILIENCIA
nasledujúci príspevok »
Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - akr. MŠ SR


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!