Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 2. 2019 do 26. 2. 2019


Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

Ciele workshopu

Ukázať účastníkom ako využiť hudbu pri práci s deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Obsah workshopu

Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.

 

Workshop je pre učiteľov, vychovávateľov, animátorov, školských psychológov a všetkých tých, ktorí pracujú s deťmi.


Info o lektorke

Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.

Vyštudovala Konzervatórium v Banskej Bystrici v odbore hra na klavíri, Vysokú školu Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici v odbore psychológia s hudobným umením a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave špecializačné štúdium školskej psychológie. Má absolvované kurzy v oblasti muzikoterapie u Mateja Lipského a Zdeňka Šimanovského, Hry s hudbou u Petra Kusého a kurzy v oblasti arteterapie u Bronislavy Pleškovej.

V pedagogickej oblasti má 14 ročnú prax. Pracovala v ZUŠ ako učiteľ hudobnej náuky a hry na klavíri. Učí súkromné hodiny klavíra a hudby. Zároveň sa venuje projektom a interaktívnym hudobným predstaveniam pre deti od 1,5 - 6 rokov.

Kedy: 26.2.2019 od 16:30 - 19:00
Kde: Kultúrne Centrum Aktivity, Trenčín
Cena: 23 e / študenti 10% zľava
(cena zahŕňa prácu s lektorom, občerstvenie, certifikát)


Prihlášky a viac info na mterapio@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
ponuka práce špeciálny pedagóg 1/2 úväzok
nasledujúci príspevok »
Hry s hudbou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!