Prejavy osobnostnej patológie v psychodiagnostike Supervízny pohľad

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 6. 2019 do 22. 6. 2019

Miesto akcie: Bratislava


Lektor:  PhDr. Tóno Polák

Klinický psychológ a psychoterapeut, lektor základných ROR kurzov, tréner a supervízor Gestalt psychoterapie v ČR.  

Termín:    21.- 22.6.2019             Rozsah:  9:00 – 16:30

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov a pre študentov psychológie. Je súčasťou ďalšieho vzdelávania klinických psychológov a Slovenskou komorou psychológov  mu bude pridelených 12 kreditov /sústavné vzdelávanie/.

Miesto konania: Bratislava

Program a obsah seminára:    
Seminár sa začne prednáškou lektora na téma  štruktúra, organizácia a poruchy osobnosti, obranné mechanizmy, zvláštne fenomény, klinické diagnózy – ako sa prejavujú v psychických procesoch, nie súbor „typických znakov“, ale ako ovplyvňujú psychické procesy a ako sa to môže prejavovať v psychodiagnostických metódach (s dôrazom na ROR). Lektor prinesie ukážky vyšetrení  /aj s nálezmi/, prejde s účastníkmi signovanie, vyhodnotenie, interpretáciu a formuláciu klinického nálezu na podklade výsledkov diagnostických metód (s dôrazon na ROR) a kontextu anamnézy, klinického pozorovania.

V rámci tém o osobnostnej patológii lektor zoznámi s psychodynamickým pohľadom na štruktúru a organizáciu osobnost a aj Gestalt pohľad na jednotlivé struktury a narušenia ich kontaktového cyklu. Popis základných obrazov jednotlivých osobnostných organizácií a štruktúr (hraničná, narcistická, schizoidná, depresívna, obsedantná a hysterická), pohľad do ich fenomenológie a vývojových súvislostí.  Zameranie sa na úroveň typ organizácie osobnosti /neurotická, hraničná, psychostická/ a stupeň integrácie /dobrá, primeraná, nízka, dezintegrácia/, povaha vzťahov, obrán ega a konfliktov. Dôraz na praktické použitie pri diagnostike a  diferencovaní štruktúry  a organizácie osobnosti a obraz s charakteristickými rysmi v ROR protokoloch.

 

Seminár má supervízny charakter, účastníci si môžu doniesť vlastné klinické prípady, ktoré sa budú supervidovať.

Účastnícky poplatok:   140 Eur

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu

SK3202000000002746273653 (VUB banka) do 7 dní od prihlásenia .

Variabilný symbol – 210619

Špecifický symbol - uveďte prvých 6 číslic Vášho rodného čísla, aby bolo možné Vašu platbu identifikovať

Konštantný symbol – 0308

Do správy/popisu uveďte: OP a vaše meno

Storno poplatky po prihlásení sa:

- v prípade odhlásenia svojej účasti do 60 dní pred začiatkom seminára – bez storno poplatku

- v prípade odhlásenia svojej účasti 59 – 30 dní pred začiatkom seminára – 30 % z účastn. poplatku

- v prípade odhlásenia svojej účasti menej ako 30 dní pred začiatkom seminára alebo neúčasti – 100 % z účastn.poplatku

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na Mgr. Štefan Vanko, č.t. : 0905139486, e-mail: stefanvanko@gmail.com, prihlášky posielajte na mail alebo písomne na adresu Nejedlého 39, 84102 Bratislava  

« predchádzajúci príspevok
Akreditované vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch
nasledujúci príspevok »
Hand test


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!