Hand test

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 4. 10. 2019 do 4. 10. 2019


Lektor:   doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.

Termín:  4.10.2019
Rozsah: piatok -  od  8:30 - 18:00 /10 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov, študentov psychológie 4. a 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je obmedzený /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/. Seminár sa bude akreditovať cez Komoru psychológov /očakávaný počet kreditov je 7/

Miesto konania:  Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. 

Účastníci si môžu priniesť vlastné protokoly  a spolu s ostatnými a lektorom ich vyhodnotia, zinterpretujú a vyvodia záver v rámci diskusie.  Lektor zabezpečuje supervíziu prinesených protokolov.

Účastnícky poplatok:    140 Eur  - v cene je zahrnuté kurzovné, publikácia Hand test a vyhodnocovací počítačový program na Hand test

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK3202000000002746273653 (VUB banka) do 7 dní od prihlásenia . 

Variabilný symbol – 41019

Špecifický symbol - uveďte prvých 6 číslic Vášho rodného čísla,  aby bolo možné Vašu platbu identifikovať

Konštantný symbol – 0308

Do správy/popisu uveďte:  HAND a vaše meno

Storno poplatky po prihlásení sa:

- v prípade odhlásenia svojej účasti do 60 dní pred začiatkom seminára – bez storno poplatku

- v prípade odhlásenia svojej účasti  59  – 30 dní  pred začiatkom seminára – 30 % z účastn. poplatku

- v prípade odhlásenia svojej účasti menej ako 30 dní  pred začiatkom seminára alebo neúčasti – 100 % z účastn. poplatku

Prihlásiť sa je potrebné cez webový formulár na seminare.psycheeduca.sk . S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť aj na Mgr. Štefan Vanko, č.t. : 0907711543, e-mail: stefanvanko@gmail.com.

« predchádzajúci príspevok
Prejavy osobnostnej patológie v psychodiagnostike Supervízny pohľad
nasledujúci príspevok »
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!