Sociálna diagnostika pri práci s rodinou

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 10. 2019 do 17. 10. 2019

Miesto akcie: Centrum Návrat v Banskej Bystrici


Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození, v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ale aj v školstve a zdravotníctve na odborný seminár, realizovaný formou zážitkového vzdelávania s názvom: Sociálna diagnostika - využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike. 

 
Oboznámite sa s konceptom vzťahovej väzby, konceptom spracovania strát, budeme sa venovať chudobe ako fenoménu, ktorý ovplyvňuje situáciu rodín, pozrieme sa na vlastné zdroje a limity, ktoré ovplyvňujú našu prácu s klientom, čaká vás množstvo aktivít, kazuistiky a samozrejme priestor na zdieľanie skúseností a inšpirácií.

 

Tento seminár už absolvovalo niekoľko sto sociálnych pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na zasielanie prihlášok je 25.9. 2019.

 

Termín: 16. - 17.10.2019, 8:30-16:30

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 80 eur

Min počet účastníkov: 10

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk 

Ešte viac informácií spolu s prihláškou nájdete tu:

http://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/65-centrum-navrat-v-banskej-bystrici/502-socialna-diagnostika-pri-praci-s-rodinou-2 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Tréning lektorov terapie dotykom
nasledujúci príspevok »
Princíp attachmentu - vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!