NOVINKA_Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 7. 2020 do 25. 7. 2020

Miesto akcie: online priestor


NOVINKA_Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ NOVINKA_Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ NOVINKA_Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ
Vzdelávací webinár s názvom Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ.
 
Dátum online vzdelávania: 25. júl (SOBOTA) 2020
Čas vzdelávania: od 10:30 do 16:30 hod.
 
O programe:
Korekčný program Mirabilis II. je ucelený program, ktorý je zameraný na korekciu vývinových porúch učenia a poruchy pozornosti a aktivity.
Zameraný je pre žiakov a žiačky na II. stupni základných škôl, ktorí majú rozmanité potreby vychádzajúce z vývinových porúch učenia, ako aj poruchy aktivity a pozornosti /ADHD/.
Pre absolvovaniu Korekčného programu Mirabilis II. nie je podmienka absolovanie Korekčného programu Mirabilis I.
Program je zostavený z 10tich stretnutí, ktoré sa dajú realizovať formou skupinovej práce, v priestoroch výchovného, poradenského zariadenia, školy, alebo školského klubu (všetkých 10 stretnutí je obsahom jednodňového online kurzu).
Obsah programu Mirabilis II. je zostavený na princípe špeciálno-pedagogických kognitívnych prístupov, osvedčených pri korekciách u žiakov s vývinovými poruchami učenia, ako aj poruchou pozornosti a aktivity (ADHD, ADD) na II. stupni ZŠ.
Autorkou a lektorkou programu je Svetlana Síthová.
Obsah kurzu:
= diferencionálne diagnostické ukazovatele ťažkostí vychádzajúcich zo ŠVVP na II. stupni ZŠ
= analýza jednotlivých stretnutí, s praktickými ukážkami hier a aktivít
Každý účastník, každá účastníčka získa po skončení webináru v printovej podobe manuál ku Korekčnému programu Mirabilis II., obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí o Korekčnom programe Mirabilis II., vhodné na distribúciu pre vlastnú realizáciu programu.
ABSOLVENT, ABSOLVENTKA získava CERTIFIKÁT, oprávňujúci s programom pracovať, ako aj možnosť byť zapísaný, zapísaná medzi certifikovaných lektorov a lektorky Mirabilis.
 
Cena vzdelávania za osobu: 56 € /údaje k zaplateniu Vám budú odoslané po prihlásení sa na vzdelávanie/.
Miesto konania: Zoom
Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com
Prihlasovanie údaje musia obsahovať (prosíme o korektné uvedenie predmetu prihlasovacieho e-mailu)
=predmet mailu: KPM22507
Obsah prihlasovacieho e-mailu:
=Vaše meno, priezvisko, titul
=poštová adresa pre doručenie materiálov po skončení webináru
=fakturačná adresa, ak Vám vzdelávanie hradí škola, občianske združenie, firma
Lektorka vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí, ... Zakladateľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Organizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a inkluzívne vzdelávanie.
TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE
« predchádzajúci príspevok
DIAGNOSTIKA ŠKOLSKEJ ZRELOSTI v Partizánskom_v termíne 2020
nasledujúci príspevok »
Online krízová intervencia - akreditovaný tréning pre verejnosť


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!