Vývinová nezrelosť u detí predškolského a mladšieho školského veku: teória, diagnostika a stimulácia

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 17. 4. 2019 do 17. 4. 2019

Miesto akcie: Žilina


Cieľová skupina: pre pedagógov MŠ a ZŠ I. stupňa, špeciálnych pedagógov a školských psychológov.

 

Obsah seminára:

- nezrelosť centrálnej nervovej sústavy, neuromotorická nezrelosť,

- problémy v sluchovom spracovávaní a iné senzorické problémy u detí,

- vývinová nezrelosť a súvislosti s udržaním pozornosti, vývinom grafomotoriky, reči, reguláciou správania a vývinom porúch u detí.

Praktická časť

- orientačné diagnostické testy, práca so skríningovým dotazníkom,

- identifikácia neuromotoricky nezrelých detí a detí s problémami v senzorickej oblasti (včasný záchyt rizikových detí – detí so ŠVVP), 

- top stimulačné aktivity pre deti s nezrelou / slabo organizovanou CNS,

- odporúčania pre prax, orientácia v terapiách stimulujúcich CNS,

- dôraz na praktickú stránku, príklady z praxe, krátke kazuistiky.

 

Lektorka seminára:Mgr. Viera Lutherová, neurovývinová terapeutka, psychologička, bývalá učiteľka

Cena seminára: 35€

 

Pozvánku s programom a organizačnými informáciami nádjete tu: http://balans.help/wp-content/uploads/2019/02/Seminar-MS_ZS-I._letak-Zilina.pdf

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce - psychológ - Centrum pre deti a rodiny (Detský domov) Bratislava - Röntgenova
nasledujúci príspevok »
Práca s traumou v psychoterapii - s biodynamickým ( na telo zameraným) terapeutom Elim Weidenfeldom


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!