Úvod do Fraktálnej kresby - autoportrét duše

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 6. 4. 2019 do 6. 4. 2019

Miesto akcie: Bratislava


Pozývame Vás na celodenný workshop Fraktálnej kresby dňa 6.4.2019 od 10h do 17h v Lamond centre v Bratislave, na adrese Nevädzova 4.

 

Prvá časť workshopu (2 a pol hodiny) je vhodná aj pre deti, môžete sa tak zoznámiť s fraktálnou kresbou a aj si ju vyskúšať na sebe. Je to taká malá ukážka a ochutnávka, ak ešte nie ste rozhodnutí absolvovať celodenný workshop s uceleným systémom terapeutických kresieb fraktálnej kresby, môže Vám táto krátka skúsenosť v tom pomôcť. Ak sa Vám zapáči, môžete sa rozhodnúť zostať do konca.

 

Na workshope AUTOPORTRÉT DUŠE účastníci kreslia svoju prvú „iniciačnú“ kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť "vidieť" seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia „iniciačnej“ kresby  sa zúčastnení učia kresliť korekčné (terapeutické) kresby. Po workshope sú pripravení kresliť vlastný fraktálny cyklus.

Počas kreslenia a vyfarbovania ( podľa pravidiel metódy) myšlienky sa nakrátko zastavia, otvárame sa tvorivému potenciálu v sebe a vtedy máme pocit, že všetky problémy sú riešiteľné.

Na workshope Autoportrét duše máte možnosť spoznať Fraktálnu kresbu podľa uľahčeného programu, ktorý slúži na spoznávanie, je terapeutický, ale zároveň nenáročný a dá sa s ním pracovať s deťmi, v školách a s ľuďmi, ktorý nie sú pripravení ísť podľa náročnejšieho tzv. pokročilého programu, ktorým si mali možnosť prejsť tí, ktorí, už absolvovali cyklus 8 alebo 21 kresieb.

 

Kreslenie je jedným zo spôsobov vyjadrenia (prejavenia) sa, ako je tanec alebo hudba. Kreslenie fraktálov nevyžaduje umelecký talent a ani znalosť kreslenia. Metóda je určená pre každého, kto môže držať ceruzu v ruke - ako dospelým, tak aj deťom.

FRAKTÁLNA KRESBA je špecifický druh arteterapie, ktorú objavila v roku 1990 autorka tejto metódy a psychologička z Ruska Tanzílija Zakirovna Polujahtova. Metóda fraktálneho kreslenia je založená na línii, farbe a nevedomom odtlačku nášho osobného rukopisu, ktorý identifikujeme pomocou kresby a predstavuje množstvo informácií o nás. Samotný ľudský mozog je fraktálny a kreslenie fraktálov prispieva k životaschopnosti (vitalite) našich mentálnych funkcií. Pri kreslení fraktálov trénujeme jemnú motoriku, čo súčasne ovplyvňuje vývoj našich kognitívnych funkcií, zvyšuje schopnosť riešiť zložité životné úlohy. Kreslenie fraktálov napomáha zníženiu stresu a napätia, zvýšenie vitálnej energie, uvoľňuje tvorivý potenciál, napomáha v procese zlepšenia celkového zdravotného stavu, ľahšiemu zotaveniu po chorobe alebo traume, zosúladiť vzťahy v rodine a v kolektíve, pomáha zvýšiť intelektuálne schopnosti. Deťom v školskom veku pomáha zmierniť sprievodné javy pri poruchách učenia (dislexia, digrafia) a správania (hiperaktivita, autizmus), starším ľuďom pri prevencii demencie a celkovo zlepšení kognitívnych funkcií.

Najobohacujúcejším jej prínosom pre človeka a spoločnosť, vidím v procese sebapoznávania pomocou systému 21 kresieb, ktorý v sebe zahŕňa 3 diagnostické a 18 terapeutických kresieb. Tento systém v sebe zahŕňa špecifické techniky a pravidlá, založené na línii, tvare a farbe. Keď sa do tohto procesu pustíte, zmenu vo svojom živote nesporne naštartujete, ak ho aj dokončíte, podarí sa Vám proces zmeny ustáliť a „vsadiť“ do svojho života. Dá sa hovoriť o terapii, ktorú realizujete sami na sebe, pomocou série kresieb, ktoré Vám v tom procese pomáhajú.    

Fraktálna kresba prebieha so zavretými očami. Kreslí sa na papier vo formáte A4. Následne sa kresba vyfarbuje. Farby si vyberáme intuitívne alebo podľa ich funkcie.

Fraktálna kresba je takým mostom, medzi podvedomím a vedomím.

 

Workshop vedie psychologička a telová terapeutka Mgr. Ana Bažová Grňa, jediná certifikovaná lektorka v Metóde Fraktálnej kresby na Slovensku 

Odporúčame priniesť vlastnú sadu pasteliek s najmenej 24 odtieňmi farieb

 

Prihlášky a bližšie informácie na ana.bazova.grnja@gmail.com alebo tel.č. 0905 323 937

Viac sa dočítate na: www.fraktalnakresba.sk a na FB: Fraktálna kresba na Slovensku« predchádzajúci príspevok
Ponuka psychoterapie
nasledujúci príspevok »
Arteterapia fraktálnou kresbou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!