Úvod do Procesorientovanej psychológie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 27. 4. 2007 do 28. 4. 2007


POPI-Slovensko (Inštitút Procesorientovanej Psychológie- www.processwork.sk) pod záštitou SPS si Vás dovoluje srdečne pozvat na seminár:

Úvod do Procesorientovanej psychológie

27. –28. 4. 2007


Bratislava, DSS Prima

Lektori:

Mgr. Sarah Kašáková, Mgr. Brigita Trimajová, a Mgr. Slávka Takáčová

Proces-orientovaná psychológia/ psychoterapia (používa sa aj označenie procesová práca) je originálny terapeutický smer, ktorého autorom a popredným predstaviteľom je Arnold Mindell, PhD. a má svoj pôvod v teleologickom prístupe k nevedomiu, ako ho rozpracoval švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung. Kladie dôraz na prácu so zmyslovo zakotvenými signálmi, mnohoúrovňovú všímavosť a potenciálnu zmysluplnosť prežívaných javov.

POP má vďaka svojej filozofii a spôsobu práce veľmi rozsiahle spektrum aplikácie, ktoré umožňuje pracovať s ľuďmi s akútnymi aj chronickými symptómami, komatóznymi stavmi a terminálnymi štádiami ochorení, s psychiatrickými pacientmi, závislými jedincami, s pármi a rodinami, ako aj s veľkými skupinami, inštitúciami a komunitami.

Na základe veľkého záujmu sme sa rozhodli usporiadať v apríli ešte tento jeden úvodný seminár. Tento seminár patrí do série vzdelávacích seminárov základov POP v roku 2007, ktoré budú tematicky na seba nadväzovať a prehlbovať teóriu i prax, dajú sa však absolvovať aj samostatne.


Náplň seminára:
Zoznámenie sa so základnými konceptmi snového tela, komunikačných kanálov, hraníc, primárneho a sekundárneho procesu a ich využitia v psychoterapii. Praktická práca so zmyslovo zakotvenými informáciami (vizuálny, auditívny, pohybový, proprioceptívny mód).

Miesto konania: Bratislava, DSS Prima, Banšelova 4, Trnávka, konečná trojebusov 204, 205
Registrácia: bude v piatok 27.4.2007 o 14:30 hod., začiatok seminára bude o 15:00 hod do približne 18:00., sobota predbežne od 9-18:00.

POPLATOK ZA SEMINÁR:
Priháška a zaplatené do 20.4.2007- zvýhodnená cena 1400,- Sk / 1200,- Sk členovia POPI, zľava na seminár spravidla pre objektívne/ subjektívne spoločensky a inak znevýhodnených ľudí (študenti, matky na MD, nezamestnaní atď.) je možná po individuálnej konzultácii s organizátorkou seminára. Prihláška a zaplatené po 20. 4. 2007- normálna cena- 1600,- Sk / 1400,- Sk členovia POPI

Uzávierka prihlášok: 24. 4. 2007. Pre podrobnejšie organizačné pokyny pozrite:
http://www.processwork.sk/seminare.html#orgpodmienky

Prihlášky sú záväzné až po zaplatení, platby uskutočnite najlepšie bankový prevodom na účet: POPI-Slovensko, č.ú.: 11 49 58 70/ 0900, konštant. symbol: 0308, špecifický symbol: 042007, variabilné číslo –použite nejaké svoje identifikačné číslo (napr. rod. číslo a pod.), prípadne číslo faktúry (vyžiadajte vopred s udaním Vašich základných fakturačných údajov). Ako účel platby uveďte svoje meno (kvôli jednoduchej identifikácii).
V prípade platby poštovou poukážkou pošlite, prosím, kópiu dokladu o zaplatení na adresu POPI-Slovensko, P.O.Box 95, 810 00 Bratislava do uvedeného termínu, inak nie je možné platiaceho identifikovať.

Kontakt: Barbora Neupauerová, pazurik@gmail.com , 0907 303 314

V prihláške uveďte svoje meno, nejaké svoje identifikačné číslo pre variabil. symbol, kontakt (email, telefón), prípadne záujem o ubytovanie. Počet miest je obmedzený (max. 13).
Ubytovanie a stravu nezabezpečujeme.
« predchádzajúci príspevok
Deň otvorených dverí v LVS v Bratislave
nasledujúci príspevok »
studium psychologie v zahranici


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!