Dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 17. 11. 2020 do 22. 11. 2020

Miesto akcie: Herľany


Slovenský inštitút pre výcvik v gestalt psychoterapii plánuje otvorenie ďalšieho dlhodobého výcviku v gestalt psychoterapii, ktorý je akreditovaný Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii SIVP.

Výcvik vedú akreditovaní lektori v gestalt terapii.

Do psychoterapeutického vzdelávania sa môžu prihlásiť:

  • zdravotnícki pracovníci - lekár a psychológ, ktorým v prípade úspešného ukončenia bude udelený certifikát
  • iní odborní pracovníci liečebný pedagóg, logopéd, sestra, špeciálny pedagóg a sociálny pracovník, prípadne ten, kto má pregraduálne vzdelanie pre zdravotnícke povolania, ale nepracuje v zdravotníctve, ktorým v prípade úspešného ukončenia bude vystavené Potvrdenie o absolvovaní kompletného psychoterapeutického vzdelávania, resp. Osvedčenie o absolvovaní zážitkovej časti psychoterapeutického výcviku.

 

·   podanie prihlášky  doručenie poštou /nie elektronickou/ priebežne, najneskôr do 30.3.2020, pohovory so záujemcami o vzdelávanie bude prebiehať v mesiacoch apríl – máj 2020.

·   informovanie o zaradení do vzdelávania do 30.6. 2020

·   prvé  stretnutie je plánované   17. – 22. 11.  2020 , v Herľanoch pri Košiciach v Školiacom a výcvikovom zariadení Technickej Univerzity

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente, prípadne na webovej stránke inštitútu: https://dialog-gestalt.webnode.sk/

 

« predchádzajúci príspevok
hľadám klientov do psychoterapie
nasledujúci príspevok »
Ponuka terapie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!