Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 11. 2019 do 3. 11. 2019

Miesto akcie: Praha


Kurz je zaměřen na imaginativní a dotekové psychoterapeutické techniky vhodné u osob s poruchami příjmu potravy. Jednotlivé techniky budou probírány sebezkušenostním způsobem, tedy si je účastníci vyzkoušejí sami na sobě. Z imaginativních technik to bude např. imaginace rodinného stolu. Dotekové techniky budou reprezentovány některou z biodynamických masáží (součást biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen), která je vhodná u mentální anorexie nebo bulímie. Jednou z dalších technik bude např. technika zaměřená na vnímání vlastního těla (srovnání kresby těla se skutečností). Toto jsou příklady technik, které budou na kurzu zařazeny, ale ne jejich plný výčet.

Kurz je určen především psychoterapeutům a dalším pomáhajícím profesím pracujícím s poruchami příjmu potravy, kteří si chtějí rozšířit svůj terapeutický repertoár, a je určen také těm, kteří plánují s poruchami příjmu potravy pracovat v budoucnu. V kurzu nebude ale probíráno, co jednotlivé poruchy příjmu potravy jsou, ani jaká jsou celková specifika těchto onemocnění a jejich terapie. Pokud tyto znalosti zatím nemáte a s poruchami přijmu potravy byste chtěli začít pracovat, je nezbytné si tyto znalosti doplnit jinde.

Ačkoliv jsou poruchy příjmu potravy spojeny s různými tělesnými symptomy a komplikacemi, jedná se o psychické onemocnění a psychoterapie při jejich léčbě hraje klíčovou roli. Kognitivně behaviorální terapie (zkráceně KBT) je rozšířenou možností léčby a jejím základem je naučit nemocné novým stravovacím návykům. U poruch příjmu potravy ale s patologickým zacházením s jídlem jdou ruku v ruce i změny osobnosti a vztahů takto nemocného člověka. A tady je už paleta psychoterapeutických možností širší, nežli je pouze KBT přístup. Příklady těchto jiných možností psychoterapie poruch příjmu potravy, které nevycházejí z KBT přístupu, se snažíme přinést v tomto kurzu.

Přestože techniky prezentované v semináři budou zaměřené na terapii u poruch příjmu potravy, mohou být užitečnou inspirací i těm, kdo s poruchami příjmu potravy nepracují. Vítáni jsou tedy i další zájemci z řad odborné i laické veřejnosti, seminář ale není určen lidem, kteří sami trpí nějakou formou poruchy příjmu potravy ani jejich rodinným příslušníkům!

Lektorka kurzu

RNDr. Květa Palusková - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na univerzitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Žila mnoho let jako emigrantka v Německu, kde také absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a body-psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí také jako výcviková lektorka v psychoterapeutickém výcviku biodynamické body-psychoterapie v České republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy. Během svého působení v Německu získala také bohaté zkušenosti z individuální i skupinové práce s poruchami příjmu potravy, které nabídne účastníkům semináře.

Rozsah a cena kurzu

Kurz začíná v pátek v 17:30 h a končí v neděli ve 14 h, celkem 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena je 2.650 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 800 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 1.850 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 2.650 Kč.

Podrobnější informace o kurzu naleznete ZDE.

Kontakty a informace:

Organizační asistentka kurzu:

Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, vycviky@vycviky.cz

 

« predchádzajúci príspevok
Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen
nasledujúci príspevok »
Úvodní víkend Cesty sebepoznání


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!