Cesta sebepoznání (roční cyklus osobního rozvoje)

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 11. 2019 do 17. 11. 2019

Miesto akcie: Praha


Cesta sebepoznání (roční cyklus osobního rozvoje)

Prožitkový kurz (cyklus) se zaměřením na osobnostní rozvoj a sebepoznání trvající celkem 5 víkendů v průběhu jednoho roku bude vycházet především z principů biodynamické body-psychoterapie, bioenergetiky, i jiných. Lektor, v tomto kurzu spíše průvodce, připraví různá cvičení (jednotlivě, ve dvojicích, malých skupinkách nebo i v rámci celé skupiny), jejichž záměrem bude více se dozvědět o sobě, svých vzorcích chování a prožívání, vlastních hranicích a potřebách, dotknout se emocí, objevit nové vnitřní krajiny a také vše integrovat a strávit. A protože se bude pracovat především s tělesným prožíváním a také s dotekem, nastane příležitost uvolnit chronická napětí a zadržované emoce, které se v našich tělech ukládají.

Pozornost bude věnována i aktuálnímu emočnímu prožívání účastníků i vztahové situaci mezi členy skupiny a její dynamice. Toto vše v bezpečném prostředí stabilní skupiny o maximální velikosti 24 osob. Nezanedbatelnou příměsí kurzu bude sdílení a také humor.

Hlavním záměrem bude osobnostní seberozvoj účastníků formou prožitku. Nejedná se tedy o výcvik, jehož absolvování by Vás opravňovalo začít terapeuticky pracovat s klienty, ale můžete zde mnoho získat pro své osobnostní zrání, které je důležité pro ty, kdo pracují v pomáhajících profesích obzvláště. Ve své práci se také můžete jednotlivými „cvičeními“ inspirovat.

S čím například se tedy budete moci na kurzu setkat? Objeví se práce s dotekem (včetně některých biodynamických masáží), vegetoterapie, jednoduchá verbální cvičení, bioenergetika, práce s imaginací, pohyb, hraní rolí, vývojová témata (narození, rodiče, smrt…), autentická komunikace, práce s vnitřními postavami a dítětem, techniky inspirované šamanismem apod.

Podmínkou účasti na ročním kurzu je absolvování Úvodního víkendu Cesty sebepoznání, kde se můžete seznámit s přístupem Honzy Nejedlého a s atmosférou kurzu a na základě této zkušenosti se pak rozhodnout pro účast na ročním kurzu. Výjimky z požadavku na absolvování úvodního víkendu jsou možné pouze po schválení lektorem kurzu. Nejbližší termín úvodního víkendu je 4.-6.10.2019 v Praze.

Lektor, průvodce a facilitátor kurzu 

Lektor Honza Nejedlý, nar. 1968, absolvoval psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii (Eli Weidenfeld, Květa Palusková, Ebba a Mona Lisa Boyesen), bioenergetický výcvik (John Hawken), výcvik v rodinných konstelacích (Bhagat), výcvik ve facilitaci skupinových procesů (IPOP) a šamanský výcvik (John Hawken). Z dalších kurzů pak např. kurzy celotělové terapie, traumaterapie a ericksonovské hypnoterapie (Eli Weidenfeld), kurz terapeutických masáží a deep drainingu (Květa Palusková) a na mnoha těchto výcvicích a kurzech po jejich absolvování působil nebo působí jako asistent. Věnuje se také facilitaci seminářů CBW–Vytváření opravdového společenství (Scott M. Peck), působí jako lektor kurzu Terapeutická práce s dotekem a pracuje jako individuální a párový terapeut. 

Rozsah a cena kurzu

3 víkendy od pátku večera do neděle (15 h čistého času), 1 prodloužený víkend od čtvrtka večera do neděle (22,5 h čistého času), toto vše v Praze, a 1 prodloužený víkend od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení na venkově (30 h čistého času). 

Začátky v Praze první den v 17:30 h a konec v neděli ve 14:30 h, začátek v ubytovacím zařízení mimo Prahu v 19 h, konec v neděli obědem ve 14 h.

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná.

Cena za celý kurz je 13.975 Kč a je splatná ve čtyřech splátkách.

Rezervační záloha ve výši 2.150 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 5.375 Kč do 15.9.2019, 3. splátka ve výši 2.150 Kč do 27.12.2019, 4. splátka ve výši 4.300 Kč v březnu 2020 (bude upřesněno).

Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy (kromě prodlouženého víkendu mimo Prahu). Cena kurzu nezahrnuje náklady na ubytování a stravu.

V případě finančních obtíží je možné ve výjimečných případech rozpis splátek upravit. V takovém případě nás kontaktujte na vycviky@vycviky.cz.

Pokud není kurz zcela zaplněn, je možné výjimečně po schválení lektorem do kurzu vstoupit dodatečně od jeho 2. víkendu. V takovém případě se platí poměrná část ceny.

Další informace o seberozvojovém kurzu najdete ZDE.

Kontakty a informace 

Organizační asistentka kurzu:

Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, vycviky@vycviky.cz

 

« predchádzajúci príspevok
Úvodní víkend Cesty sebepoznání
nasledujúci príspevok »
Oidipovské období - hledání zdrojů


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!