Strach - dobrý sluha, ale zlý pán.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 5. 10. 2019 do 5. 10. 2019

Miesto akcie: Bratislava


 Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré úzkosť zhoršujú. Krátko sa pozrieme aj na jednotlivé klinické obrazy úzkostných porúch. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci príležitosť nahliadnuť aj na vlastné strachy. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote, ako aj v rámci terapeutickej práce. 

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová PhD., klinická psychologička a psychoterapeutka a

Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička a psychoterapeutka 

Miesto konania: 

Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov 

Trvanie workshopu: 

5.10. 201od 09:00 – 17:30

Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.

Max. počet účastníkov workshopu je 24.

V prípade malého počtu záujemcov povedie workshop z organizačných dôvodov iba jedna lektorka a miesto konania môže byť zmenené na iné v rámci Bratislavy (Bratislava – Staré Mesto).

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 27.9.201960 € (členovia SLEA Slovensko, členovia SKP a SPSrodičiana MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)

  • zaplatený po 27.9.201970 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 052019, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk

Do prihlášky uveďte svoju profesiu. 

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku. 

Viac informácií na www.slea.sk

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce - psychológ
nasledujúci príspevok »
Keď sa nadšenie zmení na záťaž.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!