Keď sa nadšenie zmení na záťaž.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 11. 2019 do 16. 11. 2019

Miesto akcie: Bratislava


V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia. Možnosti psychoterapie priblížime špecificky aj z pohľadu existenciálnej analýzy. 

Workshop bude čiastočne zážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička a psychoterapeutka a 

Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania: 

Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov 

Trvanie workshopu: 

16. 11. 201od 09:00 – 17:30

Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.

Max. počet účastníkov workshopu je 24.

V prípade malého počtu záujemcov povedie workshop z organizačných dôvodov iba jedna z lektoriek a miesto konania môže byť zmenené na iné v rámci Bratislavy (Bratislava – Staré Mesto).

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 8.11.201960 (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS a SKProdičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)

  • zaplatený po 9.11.201970 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 062019, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk

Do prihlášky uveďte svoju profesiu. 

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bu­de zaregistrovaná po uhradení poplatku. 

Viac informácií na www.slea.sk

« predchádzajúci príspevok
Strach - dobrý sluha, ale zlý pán.
nasledujúci príspevok »
Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!