Multidisciplinárne intervencie v rozvode I

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 10. 2019 do 3. 10. 2019

Miesto akcie: Zvolen


Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej a porozvodovej starostlivosti.


Cieľová skupina účastníkov:
Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

Ciele workshopu
Na konci workshopu by mali účastníci:

Ø  porozumieť špecifikám prežívania detí a dospelých vo vysoko konfliktných situáciách rodinného systému

Ø  vedieť viesť rozhovor s členmi rodiny takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany konfliktu

Ø  poznať rôzne modely práce, prístupy a stratégie v jednotlivých fázach konfliktu a rozvodového procesu

Ø  poznať špecifiká a možnosti rozvodovej mediácie, sociálnej práce s deťmi v rozvode, psychologickej a psychoterapeutickej práce s deťmi a dospelými v rozvode

Ø  vedieť vytvárať kontrakty s jednotlivými časťami spolupracujúceho systému (a to aj v situáciách, keď ľudia nechcú spolupracovať) 

Ø  vedieť vytvárať dohody o spolupráci s inými pomáhajúcimi profesiami

Miesto konania: Zvolen (miesto bude upresnené prihláseným účastníkom)

Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Zuzana Zimová, Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Počet lektorov zúčastnených na Multidisciplinárnej intervencie v rozvode záleží od počtu prihlásených účastníkov.

Cena: 89 eur (v cene je občerstvenie, lektori, prenájom miestností, potvrdenie o účasti)

Prihlásenie do: 20.8.2019

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 Prihláška: https://www.aveprosperita.sk/wp-content/uploads/2019/05/Workshop-Zavazna-prihlaska-a-s%C3%BAhlas-so-spracovan%C3%ADm-osobn%C3%BDch-%C3%BAdajov.pdf

Kontakt: PhDr. Denisa Morongová, 0908 866 816, info@aveprosperita.sk

« predchádzajúci príspevok
Voľné miesta v podporovanom bývaní v Bratislave
nasledujúci príspevok »
Multidisciplinárne intervencie v rozvode II


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!